Chính trị
Bắc Giang: Triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Số lần xem: 1674            Ngày đăng: 19/05/2017

Sáng ngày 19/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Hội nghị được triển khai với hình thức trực tuyến tại 114 điểm cầu của tỉnh, huyện, xã với sự tham dự của hơn 21 nghìn cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Mai Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt sâu sắc các nội dung học tập chuyên đề năm 2017; trình bày khái quát về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 9 nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đó là: Con đường cách mạng Việt Nam; đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế đi lên CNXH; xây dựng văn hóa và con người mới Việt Nam; phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; công tác đối ngoại; phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sống của Người.

Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người, trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hàng ngày. Việc tổ chức học tập, triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Thông qua việc học tập chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tính trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Diệu Hoa
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat