Huyện - Thành phố
Lục Nam tăng cường hòa giải tại cơ sở
Số lần xem: 526            Ngày đăng: 19/05/2017

Nhằm ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra các “điểm nóng” khiếu kiện phức tạp, kéo dài, UBND huyện Lục Nam triển khai các biện pháp tăng cường thực hiện hòa giải ngay tại cơ sở.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng.

Đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện tham mưu tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại các xã, thị trấn. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã thị trấn lập dự toán, quản lý, sử dụng và trình tự, thủ tục thanh, quyết toán kinh phí chi cho hoạt động hòa giải, hòa giải viên theo quy định.

UBND các xã, thị trấn lập dự toán, bố trí kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, tăng tỷ lệ hòa giải thành (từ 80% trở lên). Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục vận động đội ngũ luật sư, luật gia, người đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đang sinh sống tại địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở.

Ủy ban MTTQ huyện tăng cường chỉ đạo các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp với Phòng Tư pháp thường xuyên rà soát, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên. Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm để thực hiện các hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Trâm Anh

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat