Chính trị
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Số lần xem: 3691            Ngày đăng: 12/07/2017

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay. Bên lề kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khái – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Khái - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

PV: Xin ông cho biết từ khi Nghị quyết số 130-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 được ban hành, tình hình ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay đã đạt những kết quả như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Khái: Để từng bước đưa ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng CNC, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp CNC như: Nghị quyết 130/NQ-TU của Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp CNC giai đoạn 2017-2020, đồng thời triển khai nhiều kế hoạch, đề án sản xuất ứng dụng CNC.

Kết quả đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 19 mô hình sản xuất nông nghiệp CNC với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng trên 37 nghìn m2. Các mô hình này sản xuất đều cho hiệu quả kinh tế cao từ 2-3 lần so với sản xuất thông thường. Điển hình như mô hình sản xuất hoa công nghệ cao trong nhà màng của HTX dịch vụ tổng hợp Thủy Lan xã Song Mai, thành phố Bắc Giang quy mô 0,96 ha cho lợi nhuận khoảng 4 tỷ đồng/ha/năm; mô hình sản xuất nấm công nghệ cao trong nhà lạnh của Công ty cổ phần Toàn Cương xã Quang Châu, huyện Việt Yên quy mô 0,25 ha lợi nhuận khoảng 1,2 tỷ đồng/ha/năm.

Riêng năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng 22 mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng CNC với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng với diện tích trên 41 nghìn m2; 2 mô hình sản xuất nấm CNC theo Đề án của tỉnh; 4 mô hình sản xuất rau CNC theo Đề án rau VietGap; 2 mô hình điểm vùng sản xuất rau chuyên canh CNC quy mô 63 ha tại tại huyện Yên Dũng và huyện Hiệp Hòa.

PV: Vậy quá trình triển khai, ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp gặp những thuận lợi và khó khăn gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Khái:  Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương với việc ban hành nhiều Đề án, Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 130/NQ-TU, Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ trên địa bàn tỉnh để tập trung triển khai thực hiện.

Thực tế thời gian qua cho thấy, chủ trương ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp đều được các địa phương, hợp tác xã, hộ gia đình hưởng ứng đón nhận, triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn địa phương. Ngoài nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, một số huyện cũng có cơ chế chính sách hỗ trợ thêm cho các mô hình sản xuất nông nghiệp CNC, điển hình như huyện: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam, Việt Yên..

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều khó khăn. Đặc biệt quá trình ứng dựng CNC đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn, trình độ quản lý, vận hành chuyên môn cao, trong khi đó các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC hiện nay còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính đầu tư, kinh nghiệm tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, tỉnh chưa có chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai, chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp CNC. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn các ban, ngành của tỉnh và huyện am hiểu về khoa học công nghệ, kỹ thuật trong nông nghiệp còn thiếu và yếu. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các mô hình sản xuất nông nghiệp CNC trên địa bàn bàn tỉnh chưa thực sự gắn kết chặt chẽ.

PV: Vậy để việc ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp đạt kết quả, thời gian tới, ngành Nông nghiệp có những định hướng chỉ đạo như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Khái: Thời gian tới, để có thể đẩy mạnh việc ứng dụng CNC và sản xuất nông nghiệp, ngành Nông nghiệp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC đến cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân được biết. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí về sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Giang.

Đặc biệt, ngoài sự hỗ trợ từ Nhà nước cần có những giải pháp để huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư vào nông nghiệp CNC. Trong đó, tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai, phát triển hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

Đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn về nông nghiệp CNC. Đánh giá, tổng kết và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC có hiệu quả.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat