Chính trị
Bắc Giang: Khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017
Số lần xem: 2884            Ngày đăng: 12/07/2017

Tại phiên làm việc ngày thứ 2, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trên các mặt, lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; đề ra giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang ghi lại trao đổi của lãnh đạo một số sở, ngành về những nội dung cử tri, nhân dân quan tâm.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Khái. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Trao đổi về tình hình phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Khái cho rằng: Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế: Sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô còn nhỏ, phân tán, tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp, năng suất, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao; công nghệ sản xuất chưa được đổi mới; chưa có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung với khối lượng lớn; chưa xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phần lớn nông sản tiêu thụ và xuất khẩu ở dạng thô giá trị gia tăng thấp. Thị trường tiêu thụ không ổn định, một số sản phẩm nông sản giảm giá mạnh như: lợn và rau quả...

Do đó, để phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp với lợi thế của tỉnh, nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp hiệu quả, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhân rộng mô hình hoạt động Hợp tác xã kiểu mới về sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng sản xuất mô hình cánh đồng mẫu tại các địa phương nhằm từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất từ quy mô nhỏ sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, chuyên canh sản phẩm hàng hóa có liên kết và đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, nhất là công nghệ giống, công nghệ bảo quản chế biến nông sản. Lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, quan tâm mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa, chú trọng thị trường xuất khẩu truyền thống Trung Quốc và các thị trường xuất khẩu mới như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản... Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến bảo quản và tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ xây dựng phát triển các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn phù hợp với điều kiện của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó quan tâm đến chính sách hỗ trợ dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. Tạo môi trường thuận lợi bình đẳng cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Thông tin về tình hình thu ngân sách của tỉnh thời gian qua và giải pháp sắp tới của ngành Thuế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Văn Thuận cho biết:

Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nội địa toàn tỉnh ước thu được 2.302 tỷ đồng, đạt 59,6% so với dự toán UBND tỉnh giao và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngành Thuế quản lý thu được 2.214 tỷ đồng, đạt 59,9% so với dự toán UBND tỉnh giao và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngành Thuế quản lý (trừ thu tiền sử dụng đất) thu được 1.297 tỷ đồng, đạt 50,0% so với dự toán UBND tỉnh giao và tăng 22,2%.so với cùng kỳ năm 2016.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị quản lý thu tổ chức kiểm điểm đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017; phân tích tìm nguyên nhân, triển khai đồng bộ các biện pháp, quy trình nghiệp vụ của ngành phù hợp với điều kiện cụ thể ở đơn vị mình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của người nộp thuế; phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Chú trọng công tác phân tích, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng cuối năm, kịp thời đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất, trong đó chú trọng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản, thu thuế tài nguyên và các khoản phí, lệ phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khai thác triệt để mọi nguồn thu, tăng thu, chống thất thu ngân sách. Thực hiện có hiệu quả các đề án chống thất thu, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, các khoản thu từ đất, chỉ thị về thu thuế hoạt động xây dựng cơ bản, chống thất thu qua hóa đơn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Hữu Thắng. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Hữu Thắng trao đổi về tình hình hoạt động đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn. Giải pháp thực hiện thời gian tới.

Việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh được thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch đầu tư công trung hạn xây dựng đã được gắn kết với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, đề án tái cơ cấu kinh tế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bố trí vốn đã tập trung hơn, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, từng bước thực hiện tái cơ cấu đầu tư công của tỉnh.

Đến nay, Kế hoạch đầu tư công cấp tỉnh đã được rà soát nhiều lần, tổng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của tỉnh dự kiến là 11.350 tỷ đồng. Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có quyết định giao vốn đầu tư công trung hạn đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn ODA, vốn ngân sách Trung ương cho đối ứng ODA và hỗ trợ người có công; còn lại các nguồn vốn khác chưa có quyết định giao.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm, chủ động trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa các quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn luật cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách để tạo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm của tỉnh.

Sau khi có các quyết định giao vốn của Trung ương, phải triển khai ngay việc giao kế hoạch đầu tư công ở các cấp để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện các chương trình, dự án. Tổ chức rà soát, cắt giảm quy mô đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho các địa phương trong việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác đầu tư xây dựng. Chú trọng công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Đồng thời kiến nghị với Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về Luật Đầu tư công, nhất là việc phân cấp cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương thuộc các Chương trình mục tiêu và Chương trình MTQG...

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Đức Hiền. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Đánh giá về tình hình thiếu phòng học, thiếu giáo viên trong trường mầm non công lập, ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết:

Tính đến ngày 30/6/2017, toàn tỉnh có 268 trường công lập. Số nhóm, lớp quá tải (nhóm trẻ trên 30 trẻ, lớp mẫu giáo trên 40 trẻ) là 848, tập trung ở các huyện Lạng Giang (243), Hiệp Hòa (162), Lục Nam (133), Lục Ngạn (72), Việt Yên (65) và TP. Bắc Giang (68). Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do sự gia tăng dân số, đặc biệt số trẻ sinh năm 2012 tăng đột biến; do di dân cơ học tập trung ở địa bàn các khu công nghiệp nên số trẻ độ tuổi mầm non tăng cao, nhu cầu gửi con đến trường của phụ huynh tăng dẫn đến tình trạng thiếu phòng học, thiếu giáo viên. Loại hình nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục chưa phát triển ở hầu hết các địa phương, mới tập trung ở TP. Bắc Giang và huyện Việt Yên.

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, để khắc phục tình trạng trên, các huyện, thành phố cần thực hiện quy hoạch, bổ sung quỹ đất dành cho giáo dục đến năm 2020; xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa xây dựng phòng học trường mầm non (Lạng Giang). Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện công trình thuộc kế hoạch năm 2016, 2017 để bàn giao và đưa vào sử dụng (Lạng Giang 34 phòng, Việt Yên 40 phòng). Toàn tỉnh có 140 phòng học được xây dựng bằng nguồn kinh phí theo quy định của UBND tỉnh, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2017-2018.

Bên cạnh đó, khuyến khích mở loại hình lớp mầm non độc lập tư thục nhằm giảm tải cho các trường mầm non công lập (TP. Bắc Giang chỉ đạo mỗi phường, xã dành ít nhất 01 khu đất để kêu gọi tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường, lớp mầm non tư thục). Chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên mầm non; tổng hợp số lượng, nhu cầu giáo viên, số giáo viên còn thiếu để thực hiện hợp đồng giáo viên cho năm học mới./.

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat