Chính trị
Bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII: Thông qua 20 Nghị quyết quan trọng
Số lần xem: 3397            Ngày đăng: 13/07/2017

Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng ngày 13/7, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã phát biểu làm rõ thêm về những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017.

Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ 10 kết quả nổi bật, 9 khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm, đó là:

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân để tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp nhằm bù đắp cho giá chăn nuôi và sản lượng vải thiều mất mùa, đảm bảo cho tăng trưởng ngành nông nghiệp không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng chung của tỉnh.

Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh tạo ra sự phát triển nhanh và ổn định cho công nghiệp và dịch vụ.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút các dự án trọng điểm có dự báo đóng góp cao cho ngân sách.

Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án huy động các nguồn vốn xã hội, các dự án theo hình thức PPP, dự án đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu giảm trên 50% nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đồng bộ và cụ thể các Nghị quyết HĐND tỉnh về việc triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ hội đầu xuân Tây Yên Tử gắn kết các điểm du lịch và sự khởi sắc của du lịch Bắc Giang trong năm 2018.

Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, KNTC, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, giảm tranh chấp đất rừng, khiếu kiện nhằm ổn định đời sống vùng đồng bào dân tộc.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã lãnh đạo, giám sát và giúp đỡ UBND tỉnh có điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời khẳng định UBND tỉnh sẽ tập trung giải quyết những tồn tại, khuyết điểm trong 6 tháng cuối năm để KT-XH, an ninh quốc phòng tiếp tục có bước phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát, giúp đỡ đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh để đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tổng kết phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường.
Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Phát biểu tổng kết phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh, tại kỳ họp, nhìn chung các ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 của UBND tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017.

Ý kiến tham luận của đại biểu đã phản ánh khá toàn diện, đúng với tình hình thực tế, đặc biệt là đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, đưa ra các biện pháp kiến nghị phù hợp.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, rõ ràng và có chất lượng, nội dung trả lời chất vấn được các sở, ngành của tỉnh chuẩn bị chu đáo, ý kiến trả lời của các sở, ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu của đại biểu. Một số nội dung chưa rõ, chưa cụ thể đã được đại biểu và chủ tọa trao đổi, giám đốc các sở, ngành đã nắm, nhận thức đúng và tiếp thu nghiêm túc.

Từ kết quả của phiên thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc xem xét nghiên cứu, thực hiện các kiến nghị của đại biểu, các kết luận của chủ tọa. Đồng thời tích cực triển khai các giải pháp đã nêu trong nội dung trả lời chất vấn để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 20 Nghị quyết:

1- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017;

2- Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

3- Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

4- Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

5- Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

6- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021;

7- Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách tỉnh Bắc Giang bảo đảm;

8- Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

9- Nghị quyết quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

10- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

11- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020;

12- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh quy định bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

13- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về việc quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn;

14- Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc lập quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

15- Nghị quyết về việc thành lập Tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang;

16- Nghị quyết về việc đặt tên, sửa tên một số tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Giang;

17- Nghị quyết quy định mức giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

18- Nghị quyết ban hành cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

19- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018;

20- Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét khách quan và đánh giá cao những kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm. Đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó, nhấn mạnh và bổ sung các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2017.

Với nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm là rất lớn, ngay sau kỳ họp, đồng chí yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí cũng yêu cầu đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nắm chắc tình hình KT-XH để trao đổi, giải thích trực tiếp với cử tri và nhân dân. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác giám sát; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của cử tri và nhân dân; đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để tìm hiểu, nắm bắt đúng thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý.

Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp trong công tác; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thông tin về kết quả, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí trân trọng gửi lời tri ân, lời hỏi thăm ân cần và lời chúc sức khỏe tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ./.

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat