Chính trị
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Số lần xem: 2912            Ngày đăng: 13/07/2017

Ngày 13/7, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã khép lại với nhiều nội dung quyết sách quan trọng được thông qua. Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Các vị đại biểu đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét khách quan và đánh giá cao những kết quả trong 6 tháng đầu năm. KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện. Các ngành, lĩnh vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng; tổng sản phẩm trên địa bàn đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây. Công tác điều hành thu - chi ngân sách có nhiều cố gắng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến căn bản. Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan tư pháp có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững ổn định. HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó nhấn mạnh và bổ sung các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2017.

Kỳ họp cũng đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri quan tâm. Không khí thảo luận, chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm. Nội dung chất vấn được lựa chọn có trọng tâm, bám sát thực tế đời sống xã hội.

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, HĐND tỉnh đã quyết định Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, đồng thời, thảo luận và thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Kỳ họp tiếp tục có những đổi mới, cải tiến quan trọng. Công tác chuẩn bị được tiến hành theo kế hoạch; chương trình làm việc, cách thức điều hành kỳ họp ngày càng khoa học, hợp lý. Không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, đề cao tinh thần xây dựng. Các đại biểu đã chủ động thời gian tự nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị trước các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú và tâm huyết. Các điều kiện phục vụ kỳ họp và hoạt động của đại biểu dự kỳ họp được thực hiện chu đáo, tiết kiệm.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND,

Nghị quyết, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo của các cấp, các ngành đã được ban hành khá đầy đủ; điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị và giải pháp khắc phục cũng đã được chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá định kỳ. Không còn gì cản trở chúng ta đi nhanh hơn. Vấn đề là mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc của mình, với tổ chức và trước sự ủy thác của người dân, để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển đi lên của tỉnh nhà. Với nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm là rất lớn, ngay sau kỳ họp, tôi đề nghị:

1- UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017. Về phát triển KT-XH, tập trung vào một số nội dung sau: 

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Triển khai đồng bộ các nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XII, thúc đẩy sự vận hành của cơ chế thị trường trong các lĩnh vực. Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khuyến khích khởi sự kinh doanh, thành lập doanh nghiệp. Cải cách mạnh mẽ công tác điều hành, thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến tiếp cận đất đai, đánh giá tác động môi trường, cấp phép phòng cháy, chữa cháy, cấp phép xây dựng, thủ tục vay vốn, hải quan, thuế và bảo hiểm xã hội; hướng đến chuẩn hóa và hình thành cơ chế kiểm tra giám sát đồng thời của các cơ quan cấp ủy, HĐND, UBND. Rà soát các quy hoạch ngành, lĩnh vực để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ bảo đảm phù hợp với cơ chế thị trường, quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, tiến hành rà soát các dự án có sử dụng đất và đôn đốc, xử lý nghiêm dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

- Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, sản phẩm sạch, an toàn. Đánh giá tác động của thị trường đến sản xuất nông nghiệp; tiến hành tổng kết và có chủ trương, định hướng phát triển chăn nuôi và một số cây trồng chủ lực (cây vải thiều, cây ăn quả, gà, lợn...); công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng một số nông sản có thương hiệu cấp tỉnh. Trên cơ sở đó định hướng, khuyến cáo, dẫn dắt đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là với nông dân.

- Cải cách mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trước mắt, thực hiện tốt chủ trương giải quyết vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; chủ trương thí điểm sáp nhập, hình thành trường học liên cấp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giá dịch vụ trong lĩnh vực y tế; tăng cường tự chủ, xã hội hóa trong các cơ sở y tế công lập; tiếp tục phát triển BHYT toàn dân và coi đây là tiêu chí quan trọng khi xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, danh hiệu làng văn hóa, xếp loại tổ chức hội vững mạnh. Tiếp tục phát triển phong trào thể thao quần chúng; xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nhân dân và loại bỏ hủ tục lạc hậu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; tăng cường quản lý các điểm du lịch; nâng cao tính chuyên nghiệp và tạo sự khác biệt trong hoạt động du lịch trên địa bàn.

- Thực hiện kiên trì, quyết tâm các chủ trương bảo vệ môi trường theo tinh thần Nghị quyết 139-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước mắt là vấn đề môi trường nông thôn theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tạo dựng nếp sống, thói quen bảo vệ môi trường trong đời sống hằng ngày của người dân.

2- Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nắm chắc tình hình KT-XH để có thể trao đổi, giải thích trực tiếp với cử tri và nhân dân.

Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động hơn nữa trong công tác giám sát; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của cử tri và nhân dân; đa dạng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tiếp xúc với cá nhân, nhóm cử tri để tìm hiểu, nắm bắt đúng thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để xử lý.

3- Đề nghị Uỷ ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử, chính quyền cùng cấp trong công tác; tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH.

Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh thông tin về kết quả, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương; kịp thời biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân điển hình.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND,

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong thời điểm cả nước đang tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ, thể hiện truyền thống và đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi lời tri ân, lời hỏi thăm ân cần và lời chúc sức khỏe tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri, nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn và ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp và các sở, ngành, địa phương liên quan, của các ban, văn phòng và tổ đại biểu HĐND tỉnh, của các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương, các đơn vị phục vụ trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp.

Trong niềm tin vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVIII./.

BBT
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat