Huyện - Thành phố
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lụt bão
Số lần xem: 413            Ngày đăng: 08/08/2017

Ngày 08/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều tại các huyện Yên Dũng, Lục Nam và TP Bắc Giang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (QLDAĐTXDCCTNNPTNT) tỉnh; UBND huyện Yên Dũng, Lục Nam và TP Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra đê Hữu Thương đoạn K42+300 đến K43+800. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc triển khai thực hiện kè tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K9+300 đến K9+750, kè lát mái đê tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K10+800 đến K11+300 thuộc địa phận xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng; đắp hoàn thiện mặt cắt đê hữu Lục Nam từ K2+500 đến K3+050 thuộc địa phận xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam; cống Đa Mai, đê Hữu Thương đoạn K42+300 đến K43+800 thuộc địa phận phường Đa Mai, TP Bắc Giang.

Qua kiểm tra cho thấy, công trình kè lát mái đê tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K10+800 đến K11+300 đã hoàn thành, kè tả Cầu Ba Tổng đoạn từ K9+300 đến K9+750 cơ bản hoàn thành lát mái đê, còn lại hơn 300m kè bảo vệ mái đê chưa thực hiện. Công trình đắp hoàn thiện mặt cắt đê hữu Lục Nam từ K2+500 đến K3+050 triển khai còn chậm. Cống Đa Mai, đê Hữu Thương đoạn K42+300 đến K43+800 đã được UBND thành phố xử lý từ giờ đầu sự cố gẫy goong cống; lún, nứt thân đê.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình kè đê tả Cầu Ba Tổng. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDAĐTXDCCTNNPTNT tỉnh phối hợp với các địa phương tập trung cao cho công tác tu bổ đê điều; chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão; xây dựng các phương án phòng, chống lụt bão, bảo đảm xử lý sự cố từ giờ đầu./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat