Chính trị
Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI
Số lần xem: 741            Ngày đăng: 12/10/2017

Sáng ngày 11/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 long trọng khai mạc. Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu tại Đại hội. Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu này.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BGĐT

"Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Quất, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan T.Ư Đoàn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn các thời kỳ. 

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Hôm nay, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI , nhiệm kỳ 2017-2022 long trọng khai mạc đúng vào dịp kỷ niệm 122 năm ngày thành lập tỉnh, 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh nhà. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi đến 265 đại biểu chính thức của Đại hội, các vị đại biểu khách quý, các cấp bộ đoàn và các tầng lớp thanh niên Bắc Giang lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công!

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Qua theo dõi thường xuyên và nghe các báo cáo, tham luận tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên Bắc Giang đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hăng hái tiên phong trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện hoàn thành cơ bản 8 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2017, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà có bước phát triển mới. Nổi bật là:

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục pháp luật cho thanh niên được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, nội dung dần đi vào chiều sâu. Thông qua hơn 3.500 hoạt động và gần 2.000 chương trình, các tổ chức đoàn và các tổ chức của thanh niên đã tạo môi trường lành mạnh cho tuổi trẻ Bắc Giang rèn luyện, góp phần hình thành niềm tin, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tiến bộ. Phần lớn thanh niên được tập hợp vào tổ chức; được định hướng lối sống tự lập, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có ước mơ và hoài bão; tích cực học tập, lao động và sáng tạo. Đã có hàng nghìn thanh thiếu nhi điển hình được tuyên dương học tập và làm theo lời Bác.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, các phong trào hành động cách mạng có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được triển khai sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, nhất là trên các mặt trận mới, ở nơi có nhiều khó khăn. Hơn 2.000 công trình, phần việc đảm nhận và các hoạt động đồng hành, xung kích, tình nguyện của Đoàn được triển khai sáng tạo, mang đậm hơi thở cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu, lợi ích thiết thực của thanh niên.

Thông qua phong trào, tổ chức Đoàn các cấp không ngừng được củng cố và phát triển; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Công tác dìu dắt phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả. Hoạt động của Đoàn, Hội, Đội đã gần hơn với nhu cầu của thanh thiếu nhi. Qua thực tiễn, nhiều cán bộ đoàn trưởng thành, chất lượng đoàn viên được nâng lên, đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, tạo nguồn cán bộ kế cận quan trọng cho Đảng.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 5 năm qua.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn một số hạn chế như đã nêu trong báo cáo tại Đại hội. Đó là, phương thức giáo dục còn chậm đổi mới, thiếu tính tương tác nên chưa tiếp cận rộng khắp, thẩm thấu vào các đối tượng thanh thiếu nhi. Hoạt động xung kích của một số tổ chức đoàn chưa gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, chưa phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ. Hoạt động đồng hành trong nghề nghiệp, việc làm chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên, chưa đột phá mạnh vào tinh thần khởi nghiệp. Nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có nơi còn đơn điệu, nặng về thành tích; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số lĩnh vực chưa hiệu quả; hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn hạn chế. Một số cán bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu; còn thụ động trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền và trong phản biện xã hội về công tác thanh niên. Một bộ phận thanh niên dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, thiếu ý chí vươn lên, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, lười học tập, lao động và sống thực dụng… Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại mà Đại hội phải tập trung thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Những năm tới, tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao; xã hội ngày càng đa chiều và phức tạp hơn; đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của Internet và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất thế giới. 

Trong 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử song sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang phải đối mặt với không ít khó khăn. Thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng, mục tiêu lôi kéo, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch. Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tệ nạn, tiêu cực xã hội đang ảnh hưởng đến sự lựa chọn mục đích sống của thanh thiếu niên. Mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, mạng xã hội, trang cá nhân đang tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của thế hệ trẻ. Đó là thách thức không nhỏ đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng trong thời gian tới.

Cùng với sự chuyển mình của đất nước, trong 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Bắc Giang đã thu được những kết quả bước đầu toàn diện và khả quan. Chúng ta đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch nhiều mục tiêu, nhiệm vụ nhưng còn rất nhiều việc phải làm và phải làm nhanh hơn. Điều đó đòi hỏi phải có sự chung tay, nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò rất quan trọng của tuổi trẻ.

Tôi tán thành với khẩu hiệu hành động, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Tôi xin gợi ý, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

1- Tổ chức đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới, tạo sức hấp dẫn cho chính mình. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; trọng tâm là nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, bám sát thực tiễn và nhu cầu của thanh thiếu nhi, tiếp tục đổi mới linh hoạt, sáng tạo phương thức hoạt động của tổ chức đoàn và các tổ chức của thanh niên, nhất là trong khu vực trường học và trên địa bàn dân cư; coi trọng tính dân chủ, làm chủ của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động. Chăm lo rèn luyện cán bộ đoàn qua thực tế; tạo bước đột phá về phương thức hoạt động của cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện. Mở rộng hơn nữa mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dưới nhiều hình thức; tăng cường phát triển tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội về công tác thanh niên. Chú trọng củng cố đội ngũ cán bộ đội và phụ trách đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

2- Với ý nghĩa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng, các tổ chức đoàn và các tổ chức của thanh niên phải đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, lối sống cao cả "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người" cho thanh thiếu nhi. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích và sáng tạo; hướng tới tinh thần tự giáo dục, tự rèn luyện, tự nguyện, tự quản, tự tin, tự lập của thanh niên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, bảo đảm tính tương tác và trực quan; coi trọng giáo dục thông qua các diễn đàn trao đổi, đối thoại của tuổi trẻ, qua các phong trào hành động cách mạng, nêu gương của cán bộ đoàn và hoạt động thực tiễn thiết thực, sinh động, phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên học tập và làm theo lời Bác; kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Đồng thời, sử dụng hiệu quả các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại để nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng cho thanh thiếu nhi.

3- Chú trọng tổng kết thực tiễn để phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thật sự thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng dẫn dắt thanh niên, phát huy sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Các tổ chức đoàn phải bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, định hướng của đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên.

Tuổi trẻ Bắc Giang bằng tâm thế mạnh mẽ nhất, sáng tạo và tự tin nhất phải là lực lượng đi đầu khơi dậy, cổ vũ và dấn thân khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất và làm giàu chính đáng; xung kích trau dồi kiến thức, kỹ năng, làm chủ khoa học - công nghệ, chung tay cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa mới, tham gia bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn trật tự, trị an; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Tại phiên làm việc hôm qua (10-10), các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, uy tín với thanh niên, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực vào BCH Tỉnh đoàn khóa XVI. Tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đó để bầu chọn đoàn đại biểu đại diện thanh niên Bắc Giang tham dự và đóng góp vào thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Thanh niên và công tác thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng, là vấn đề sống còn của dân tộc. Những chiến lược, quy hoạch phát triển dài hạn của tỉnh có được triển khai đạt mục tiêu đề ra hay không phụ thuộc rất lớn vào thế hệ thanh niên Bắc Giang hôm nay. Tại Đại hội này, tôi đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh thiếu nhi; quan tâm xây dựng môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, trưởng thành; thường xuyên lắng nghe thanh niên nói và định hướng, cổ vũ thanh niên làm; tin tưởng giao nhiệm vụ và giúp đỡ, động viên để thanh niên tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức đoàn và các tổ chức của thanh niên phát huy vai trò, chức năng của mình.

Với khát vọng cống hiến, nghị lực, tài năng, sự sáng tạo của tuổi trẻ, tôi có niềm tin sâu sắc thanh niên Bắc Giang hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà tiến lên với tinh thần:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên".

Một lần nữa, chúc các vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công. Thanh niên anh hùng tiến lên.

BGP
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat