Chỉ đạo điều hành
Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Số lần xem: 1063            Ngày đăng: 30/11/2017

Nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (ảnh minh họa). BGP/Hải Huyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em trong Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật có liên quan để Luật Trẻ em và các quy định được triển khai thực hiện có hiệu quả; vận động xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và kịp thờỉ phát hiện, xử lý các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em theo số điện thoại 1800.1567 (đường dây tư vấn của Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc số điện thoại 1800.8169 (đường dây tư vấn của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Bắc Giang) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; thông tin rộng rãi về các số điện thoại nóng tố giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thuận lợi cho người dân trong việc cung cấp thông tin phản ánh, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em đang tồn đọng; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Có biện pháp điều tra thân thiện đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công an các cấp về điều tra, xử lý tội phạm xâm hại trẻ em.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ trẻ em tại cộng đồng; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em tại địa phương.

Khẩn trương thành lập Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Nhóm công tác liên ngành cấp huyện, xã; phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong việc xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2016, cả nước xảy ra 1.248 vụ và có 1.211 trẻ em bị xâm hại tình dục, đa số nạn nhân là trẻ em gái ở độ tuổi 12-15.

Tại Bắc Giang, theo số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng của tỉnh, từ năm 2015 đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 30 trẻ em bị xâm hại và chủ yếu là trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó 9 tháng đầu năm 2017 xảy ra 12 vụ.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat