Chỉ đạo điều hành
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động
Số lần xem: 581            Ngày đăng: 04/12/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp (Ảnh minh họa). BGP/Dương Thủy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động để người lao động và người sử dụng lao động hiểu và thực hiện đúng những quy định của pháp luật về việc làm, tiền lương, BHXH, BHTN, dạy nghề, an toàn vệ sinh lao động, các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động….

LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn đến người lao động trong các doanh nghiệp... Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động; chủ động thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp…

Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm.

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sở Y tế phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; cảnh báo các vấn đề ngộ độc thực phẩm cho các doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và định hướng cơ quan báo chí, hệ thống Đài truyền thanh các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời để người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Công an tỉnh cần chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động lợi dụng đình công để kích động, lôi kéo người đình công bất hợp pháp, làm thất bại các âm mưu của kẻ xấu lợi dụng đình công, lãn công để tác động gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat