Chính trị
Nhiều nội dung quan trọng được xem xét tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Số lần xem: 515            Ngày đăng: 05/12/2017

Sáng mai (06/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 4.

Ảnh minh họa: BGP/Hải Huyền.

Dự kiến, tại phiên khai mạc, sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, pháp chế; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những kiến nghị tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh thực hiện công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời tiến hành thảo luận tại tổ.

Ngày làm việc thứ 2, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận toàn thể tại hội trường về tình hình KT-XH. Đồng thời nghe chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ phát biểu làm rõ thêm về những nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quy định mức thu hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Giang; Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh; Thông qua Danh mục các công trình, dự án được phép thu hồi đất, các công trình, dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính và phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2018; thông qua Đề án “Nhập và điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương trên địa bàn tỉnh”; Điều chỉnh Quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.../.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat