Chính trị
Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Số lần xem: 995            Ngày đăng: 06/12/2017

Sáng nay (06/12), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc. Tại phiên khai mạc, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu.

  

Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự Kỳ họp; trân trọng gửi đến các đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Với tính chất kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh có nhiệm vụ tập trung xem xét các báo cáo, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, cùng nhiều mặt công tác khác của địa phương năm 2017.

Nhìn lại 01 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần chủ động, quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,3%, cao nhất từ trước đến nay. Công nghiệp phát triển nhanh, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Niềm tin tiêu dùng, kinh doanh cải thiện rõ nét; Bắc Giang đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp được cụ thể hơn gắn với xây dựng đời sống mới ở nông thôn; những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông dân khởi nghiệp được hiện thực hóa, đang làm thay đổi nhận thức, tư duy người dân từ sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ sang sản xuất tập trung theo chuỗi, hướng đến nâng cao giá trị gia tăng. Thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng về loại hình; kim ngạch xuất khẩu, du lịch có mức tăng vượt bậc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 21,7% dự toán. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tập trung đầu tư có trọng tâm; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển. Giáo dục duy trì 4 năm liền dẫn đầu trong phong trào thi đua toàn quốc; tình trạng thiếu giáo viên, thiếu lớp học ở bậc học mầm non cơ bản được khắc phục. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường gắn với mở rộng xã hội hóa; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được cải thiện; phát triển đối tượng tham gia BHYT là điểm sáng và dẫn đầu cả nước. Thể thao thành tích cao tiếp tục có đóng góp quan trọng cho nền thể thao nước nhà. Các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Chủ trương giải quyết vấn đề môi trường ở khu dân cư được nhân dân hưởng ứng tích cực. Cải cách hành chính, chất lượng dịch vụ công có nhiều tiến bộ; nhiều sở, ngành thực hiện 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước được thực hiện nghiêm túc. 

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và từng bước nâng cao chất lượng.

Chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có đổi mới, bám sát hơn thực tiễn cơ sở, quyết liệt hơn trong hành động, nói đi đôi với làm, đề cao hơn trách nhiệm cá nhân và sự nêu gương của người đứng đầu. Quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân được bảo đảm và ngày càng phát huy.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Bên cạnh những kết quả đạt được rất phấn khởi, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương bộc lộ, nảy sinh một số hạn chế, khó khăn cần tập trung tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới, nổi lên là: Năng lực sản xuất, kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực dân doanh còn thấp cả về quy mô, tốc độ, khả năng cạnh tranh trên thị trường. Quy mô, chất lượng và sự liên kết trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp còn rất hạn chế và phân tán, hiệu quả sản xuất còn thấp. Sử dụng tài nguyên, nhất là đất đai còn lãng phí. Môi trường đầu tư, kinh doanh bị hạn chế tính hấp dẫn, tính cạnh tranh bởi nhiều yếu tố, đặc biệt là sự thấp kém về kết cấu hạ tầng, sự thiếu linh hoạt trong vận dụng, điều hành các chính sách; đồng thời, bị cản trở bởi sự kém năng động và thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Môi trường xã hội cũng bộc lộ nhiều vấn đề phức tạp như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo,... Những bất cập trên dù đã nỗ lực xử lý nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu, mong muốn của Đảng và nhân dân.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Với quyết tâm chính trị cao và ý chí bứt phá mạnh mẽ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng và nguồn lực; khắc phục, vượt qua các hạn chế và khó khăn. 

Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 24 Nghị quyết cụ thể hóa, điều chỉnh nhiều lĩnh vực quan trọng của tỉnh, như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018; Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018; Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019; Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018; Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp; các quy định và mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động; Đề án điều chỉnh;… đặc biệt, lần đầu tiên HĐND tỉnh bàn, quyết định thành lập 3 đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật môi trường, về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2015-2017, về chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh.

Tôi đề nghị các đại biểu nghiên cứu sâu từng nội dung nói trên, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và thực tiễn, các điều kiện bảo đảm để nghị quyết được thông qua sớm đi vào cuộc sống. Trong quá trình thảo luận, đại biểu cần bám sát các quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực; xử lý thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; dự báo diễn biến tình hình trong thời gian tới để có tầm định hướng chiến lược lâu dài.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp này; Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV; xem xét, kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nghiên cứu một số báo cáo khác.

Về công tác giám sát, chất vấn: Trong năm 2017, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề như: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVIII; giám sát việc hoạt động cấp phép và khai thác đất, đá, cát, sỏi; giám sát công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; giám sát việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát công tác quản lý, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện Luật Thanh tra;... Đây là cơ sở thực tiễn để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, đánh giá các vấn đề liên quan, đặc biệt là trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Khi chất vấn, đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, cốt lõi, bức xúc của đời sống xã hội; đi sâu vào bản chất của sự việc chứ không đơn thuần phản ảnh hiện tượng. Cùng với đó, người trả lời chất vấn cần thể hiện rõ tinh thần cầu thị, ý thức rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, cụ thể, trọng tâm, có lộ trình thực hiện để đại biểu và cử tri giám sát.

Thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Theo chương trình vừa được thông qua, Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Phát huy tinh thần đổi mới được thực hiện từ những kỳ họp trước, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, làm việc với tinh thần hết sức khẩn trương, tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn, thẳng thắn phản ánh chân thực đời sống kinh tế - xã hội. Đề nghị cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat