Chỉ đạo điều hành
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Số lần xem: 1067            Ngày đăng: 09/01/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Chỉ thị về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
(Ảnh minh họa) BGP/Hải Huyền.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Chỉ thị nêu rõ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân, không giao cấp phó chỉ đạo thực hiện. Mọi KNTC phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, của các cấp, các ngành và địa phương.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự,

Trường hợp công dân của địa phương nào KNTC đông người ở tỉnh, ở Trung ương thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố đó phải phân công lãnh đạo UBND và cán bộ, công chức phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân tỉnh để đưa công dân về địa phương xem xét giải quyết, không để công dân khiếu kiện dài ngày ở tỉnh, ở Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các ngày lễ, tết, các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Nắm chắc tình hình KNTC xảy ra trên địa bàn; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường đối thoại trong giải quyết KNTC, khắc phục và hạn chế tối đa các quyết định giải quyết khiếu nại bị cải sửa hoặc hủy bỏ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng; rà soát các vụ việc KNTC mới phát sinh, nhất là các vụ KNTC liên quan đến đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, chính sách xã hội..., không để khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

Chánh Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, công tác lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài, có nhiều công dân khiếu kiện vượt cấp, những địa phương, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định, kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực để giảm thiểu KNTC. Rà soát, nắm tình hình KNTC, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra KNTC đông người để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.

Công an tỉnh chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xem xét, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền KNTC để hỗ trợ tiền, kích động khiếu kiện, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, bắt, giữ người trái pháp luật, gây rối, mất trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan đảng, chính quyền và nhà riêng lãnh đạo tỉnh.

Các cấp, các ngành cần chủ động, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết KNTC và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết KNTC để nhân dân nắm, hiểu đúng tình hình KNTC và việc giải quyết KNTC của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.

* Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat