Văn hoá - Xã hội
Hội nghị triển khai hỗ trợ nhà ở người có công năm 2018
Số lần xem: 499            Ngày đăng: 10/01/2018

Ngày 10/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I năm 2015 về hỗ trợ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và triển khai phương án thực hiện năm 2018. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Theo Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn tỉnh Bắc Giang có 3.108 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ; trong đó, số hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng mới là 1.759 hộ, số hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà là 1.349. Tổng kinh phí hỗ trợ theo quy định là hơn 97,3 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án trên, trong giai đoạn I năm 2015, Trung ương phê duyệt hỗ trợ, phân bổ cho tỉnh Bắc Giang 24,7 tỷ đồng. Theo các tiêu chí của Đề án, toàn tỉnh giai đoạn I sẽ có 950 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Tuy nhiên, với kinh phí trên, chỉ đủ để thực hiện hỗ trợ cho 650 hộ. Căn cứ vào số kinh phí có, tỉnh đã bố trí hỗ trợ thêm 5% từ ngân sách (1,3 tỷ đồng) để thực hiện Đề án. Đến hết ngày 31/8/2016, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ được 650/650 hộ gia đình xây dựng mới nhà ở, đạt 100%. Chất lượng nhà ở xây dựng mới đảm bảo 3 cứng: Nền cứng, khung-tường cứng và mái cứng, thời hạn sử dụng tối thiểu 10 năm, diện tích tối thiểu 30m2...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp phải những khó khăn, hạn chế như: việc thống kê, rà soát tại một số huyện thực hiện còn chưa sâu sát, chưa chủ động thực hiện hướng dẫn, kiểm tra dẫn tới phụ thuộc vào báo cáo của UBND cấp xã và để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện; việc hỗ trợ của huyện còn chậm, thời gian kéo dài, không bảo đảm tiến độ đề ra; một số hộ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng, phải phá đi xây dựng nhà ở mới nhưng lại không thuộc diện ưu tiên, do đó phải vay lãi để xây dựng dẫn tới đời sống càng khó khăn, thiếu thốn, thiếu niềm tin vào chính sách; một số hộ có nhà ở thuộc diện ưu tiên sửa chữa tại thời điểm rà soát nhưng qua gần 3 năm chưa có kinh phí hỗ trợ... 

Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Thực hiện Đề án năm 2018, toàn tỉnh còn lại 2.458 hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa thực hiện. Với mức hỗ trợ 40 triệu đồng đối với hộ xây dựng nhà ở mới, 20 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà, với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là 71,34 tỷ đồng.

Theo kế hoạch hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018, UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho hơn 2.400 hộ người có công trong danh sách thuộc Đề án được duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được hỗ trợ kinh phí.

Sau khi có kinh phí hỗ trợ được cấp, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung như xác định lại số hộ được hỗ trợ thực tế và số kinh phí để thực hiện hỗ trợ; xác định được số hộ thực tế hỗ trợ thì tổ chức thực hiện giải ngân và hoàn thiện hồ sơ hoàn công, thanh toán, quyết toán cho các hộ tự ứng kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Hỗ trợ cho các hộ còn lại xây dựng nhà ở đảm bảo đúng diện hỗ trợ.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đều nhất chí với báo cáo và có một số ý kiến thảo luận yêu cầu tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ vốn để huyện có kế hoạch hỗ trợ cho các hộ gia đình; rà soát lại danh sách các hộ được hỗ trợ; tỉnh có kế hoạch tuyên truyền cho người dân hiểu để tránh khiếu kiện; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh thực hiện Đề án là hỗ trợ gia đình người có công cải thiện nhà ở, là chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, là trách nhiệm, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở mỗi địa phương. Mục tiêu trong năm 2018 phải hoàn thành hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh mà danh sách đã được phê duyệt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thiện kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để các ngành, huyện, thành phố căn cứ thực hiện. Về đối tượng, phân làm 3 nhóm đối tượng. Đối tượng 1 theo đúng Đề án đã phê duyệt. Đối tượng 2 là các đối tượng có trong Đề án nhưng mà thay đổi nội dung hỗ trợ và có biến động. Đối tượng 3 là đối tượng phát sinh ngoài danh sách. Trong năm 2018, tập trung vào đối tượng 1, 2. Về thứ tự thực hiện một số hộ trong diện được hỗ trợ nhưng đã ứng tiền làm trước, huyện lấy nguồn ứng ra trước chi trả cho các hộ khi có nguồn về thì hồi ứng, giải quyết cho các trường hợp khó khăn.

Về kinh phí, đối tượng 1 thì theo nguồn của Trung ương và nguồn tỉnh giao theo kế hoạch này, ủy quyền cho các huyện, thành phố giao đến từng hộ. Đối tượng 2 chuyển đổi hình thức hỗ trợ và biến động khi tỉnh phê duyệt điều chỉnh lại sẽ có ấn định lại kinh phí. Trường hợp đối tượng 3, các đối tượng phát sinh mà quá khó khăn, không đảm bảo an toàn về nhà ở cần huy động hỗ trợ thì huyện tự bỏ ngân sách hoặc huy động các nguồn ủng hộ, các quỹ theo khả năng của huyện, thành phố.

Các huyện rà soát, hoàn thiện danh sách sớm, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp hoàn thiện kế hoạch trình UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Xây dựng xác định kinh phí và nguồn vốn để kịp thời giao cho các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến phải được coi trọng. Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Giang tuyên truyền phổ biến đúng về chủ trương này để nhân dân hiểu./.

Dương Thủy
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat