Chính trị
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập môi trường hành chính thông thoáng
Số lần xem: 556            Ngày đăng: 08/02/2018

Sáng 08/02, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo. Tại điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Năm 2017, công tác CCHC được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Đã có 17/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4.

Cùng đó, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém. Trong đó, thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh - xã hội...

Năm 2018, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường, khắc phục dứt điểm tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong năm 2017, công tác CCHC của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế phát triển.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh CCHC trong năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu cần đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công cuộc CCHC của đất nước, của Bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh CCHC năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Kết luận hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định CCHC thành công hay không quyết định phần lớn ở công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc liên thông các phần mềm giữa các sở, ban, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa thực hiện được. Do đó, hiện UBND tỉnh đang giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm liên thông giữa các ngành và địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiến hành rà soát lại các văn bản pháp luật của các sở, ngành, địa phương để kiến nghị sửa đổi nếu chưa phù hợp, không để xảy ra trường hợp tự hủy, tự sửa.../.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat