Văn hoá - Xã hội
Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác dân tộc
Số lần xem: 381            Ngày đăng: 09/03/2018

Ngày 09/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh:BGP/Nguyễn Miền

Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc theo đúng quy định, tập trung giải quyết có hiệu quả 5 lĩnh vực trọng tâm. Cụ thể, đã tổ chức, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm với 30 chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giảm tranh chấp, khiếu kiện đất đai nhằm ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh còn tích cực chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, quyết định, đề án về công tác dân tộc. Công tác điều tra dư luận xã hội về chính sác dân tộc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, địa bàn đi lại khó khăn dẫn đến công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín còn nhiều bất cập. Các vụ việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện tuy có giảm nhưng còn tiềm ẩn phức tạp. Qua số liệu điều tra cho thấy, người dân vùng dân tộc miền núi vẫn thiếu đất sản xuất và cần được hỗ trợ về tư liệu sản xuất,...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc cho biết, năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, triển khai làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Tập trung nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất lâm nghiệp ở các huyện Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế. Chỉ đạo các cơ quan làm công tác dân tộc trong tỉnh tích cực triển khai chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo bồi dưỡng cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng; trợ giúp pháp lý cho bà con dân tộc tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế đặc thù đối với 100% dự án thuộc Chương trình 135.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác dân tộc năm 2017. Những kết quả đó đã góp phần thay đổi bộ mặt của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tư duy sản xuất của người dân từng bước thay đổi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tập trung rà soát lại các nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2018; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh như: Điện, nước, phòng chống thiên tai, sạt lở đất, cháy rừng,..  để bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai du lịch cộng đồng tại địa phương miền núi nhằm phát huy thế mạnh địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng núi. Chủ động cân đối kinh phí ngân sách do UBND tỉnh giao để thực hiện các chính sách dân tộc theo đúng quy định. Rà soát lại văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, phát hiện bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất phương án giải quyết triệt để, góp phần đưa chính sách dân tộc đi vào thực tiễn cuộc sống, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…/.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat