Các sở, ban, ngành
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số lần xem: 587            Ngày đăng: 12/03/2018

Sáng 12/03, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh từ sau Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh đến nay và những định hướng phát triển trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Từ Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Ánh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc nêu rõ, thời gian qua, Sở đã tham mưu, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Cụ thể, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các sự kiện văn hóa như: Lễ đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm năm 2016, chùa Bổ Đà năm 2017; Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa và Bằng công nhận Nghi lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, bước đầu đã gắn kết giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành, các hoạt động thể dục, thể thao, du lịch và gia đình có nhiều kết quả, chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, phong phú.

Tuy nhiên, công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình còn không ít những hạn chế cần khắc phục như: Công tác tham mưu cho tỉnh chính sách hỗ trợ cho phát triển các lĩnh vực thuộc ngành còn yếu; phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển chưa đồng đều, nội dung phong trào còn nghèo nàn, mang tính hình thức; cơ sở vật chất trang thiết bị trong các thiết chế văn hóa nhiều nơi còn thiếu chưa được đầu tư; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nội dung chưa đi vào chiều sâu, chất lượng danh hiệu văn hóa ở một số địa phương chưa cao; phong trào thể dục thể thao của tỉnh phát triển không đồng đều; chưa xây dựng được sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, hấp dẫn; các tour, tuyến du lịch trong tỉnh chưa được hình thành rõ nét...

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng để khắc phục những hạn chế trên, đối với lĩnh vực văn hóa cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của tỉnh và đất nước. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành mở rộng thị trường, gắn kết các khu, điểm du lịch trong tỉnh với các tour, tuyến du lịch các tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải ghi nhận kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của tỉnh trong thời gian qua. Để phát huy những kết quả đó, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng danh hiệu làng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo những chuyển biến tích cực; theo dõi và chấn chỉnh ngay hiện tượng mê tín dị đoan trong lễ hội; kiên quyết xử cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia, đi lễ hội trong giờ hành chính. 

Bên cạnh đó, quản lý tốt hoạt động quảng cáo, bảo tồn di tích và có cơ chế phân cấp quản lý rõ ràng; quan tâm tới phong trào thể dục thể thao, nhất là thể thao quần chúng; tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, thúc đẩy sự nghiệp thể dục, thể thao phát triển, tạo sân chơi lành mạnh nhằm đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tăng cường công tác tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đối với những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện./.

Diệu Hoa
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat