Kinh tế
Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, thẩm tra quyết toán
Số lần xem: 572            Ngày đăng: 13/03/2018

Ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì buổi làm việc với Sở Tài chính về công tác thanh tra tài chính và thẩm tra quyết toán của các đơn vị dự toán.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Thực hiện Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, hằng năm, Sở Tài chính đã xây dựng và phê duyệt, triển khai tổ chức hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua kết quả thanh tra hằng năm đã phát hiện những tồn tại, hạn chế giúp các đơn vị khắc phục và hoàn thiện trong công tác quản lý tài chính - ngân sách. Công tác xét duyệt quyết toán năm cũng được Sở Tài chính thực hiện theo đúng nội dung, chức năng, nhiệm vụ, tiến hành xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị; các khoản thu, chi của các đơn vị được hạch toán theo đúng chế độ kế toán, đúng niên độ ngân sách và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Qua công tác thanh tra tài chính và thẩm tra quyết toán của các đơn vị dự toán, Sở Tài chính đã kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm chế độ chính sách tài chính, xử lý thu hồi và nộp về ngân sách Nhà nước các cấp hàng tỷ đồng; ghi thu, ghi chi, giảm trừ quyết toán trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và xử lý các biện pháp tài chính khác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các cán bộ chuyên môn của Sở Tài chính đã làm rõ những tồn tại, bất cập của công tác thanh tra tài chính và thẩm tra quyết toán tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, công tác quản lý tài chính ngân sách bao gồm rất nhiều lĩnh vực, trong khi đó, năng lực và kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác thanh tra và thẩm tra quyết toán không đồng đều; công tác thanh tra còn bị trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; việc chấp hành các quy định về công tác thanh tra của các đối tượng thanh tra chưa nghiêm túc, dẫn đến chất lượng thanh tra còn hạn chế...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chuyên viên làm công tác thanh tra, thẩm tra quyết toán tài chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, lãnh đạo Sở Tài chính phải tiếp tục tổ chức buổi làm việc với các đơn vị tài chính của tỉnh, huyện để chấn chỉnh kịp thời công tác tài chính của các đơn vị. Gia hạn thời gian nộp dự toán cụ thể của các đơn vị, trường hợp đặc biệt cho phép xây dựng dự toán chung nhưng chưa phân bổ kinh phí ngân sách, khi có dự toán chi tiết mới đề xuất phân bổ kinh phí. Việc phân bổ kinh phí cho các nội dung như: Tiếp khách, hội nghị, tham quan, học tập, văn phòng phẩm… phải yêu cầu các cơ quan, đơn vị có nội dung chi rõ ràng, cụ thể chi tiết và phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh để theo dõi, đảm bảo chi đúng theo nội dung quy định.

Khi phát hiện sai phạm, cán bộ chuyên quản không được tự ý xử lý, phải tổng hợp báo cáo các cơ quan đơn vị có thẩm quyền; tiến hành xem xét trách nhiệm của đơn vị kiểm toán và cán bộ chuyên quản; không để xảy ra tình trạng vi phạm lặp lại và xử lý nghiêm cán bộ chuyên quản nếu lặp lại vi phạm. Tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra xác minh, nếu trong quá trình thanh tra có sự chồng chéo, phải báo cáo; kế hoạch thanh tra phải báo cáo về UBND tỉnh trước khi tiến hành thanh tra. Tổng hợp xử lý nghiêm minh, xem xét rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận sai phạm và có chế tài xử phạt nghiêm đối với trường hợp sai phạm.../.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat