Chỉ đạo điều hành
Nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản
Số lần xem: 866            Ngày đăng: 27/03/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các Nghị định, Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; các văn bản khác có liên quan về đấu giá tài sản trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để đánh giá, quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; đồng thời công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nơi có tài sản đấu giá.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; nghiêm túc trong việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá của các tổ chức đấu giá, đảm bảo việc đấu giá được công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá tài sản tại các tổ chức đấu giá tài sản, UBND các huyện, thành phố nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, lập danh sách và hướng dẫn các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017 tiến hành chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn.

Thường xuyên tham mưu giúp UBND tỉnh các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan củng cố, kiện toàn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, đảm bảo cho Trung tâm hoạt động tự chủ toàn bộ và có hiệu quả từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Các tổ chức đấu giá tài sản tiến hành rà soát danh sách đấu giá viên và đề nghị Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo quy định của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP cho các đấu giá viên đã được cấp thẻ theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat