Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang triển khai giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018
Số lần xem: 1058            Ngày đăng: 03/04/2018

Để góp phần nâng cao chỉ số PCI năm 2018 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018.

Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp
tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh những chỉ đạo, điều hành hợp lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ kết quả PCI đã được công bố, thực hiện ngay việc rà soát toàn bộ các chỉ số thành phần của chỉ số PCI năm 2017 để có các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, đặc biệt là các chỉ số giảm điểm, các chỉ số vẫn có điểm số thấp hơn mức bình quân của cả nước như: Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát các nguyên nhân giảm điểm của Chi phí gia nhập thị trường. Có giải pháp tạo thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tạo thuận lợi nhất và rút ngắn thời gian cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp; rà soát và thực hiện niêm yết công khai các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công tỉnh và đăng tải lên website của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; có biện pháp tuyên truyền và giải quyết hợp lý để đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan rà soát và đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm hành chính công tỉnh để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, giám sát, kiểm tra thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp; thực hiện rà soát đánh giá các nguyên nhân giảm điểm của Chi phí thời gian. Xây dựng quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm rõ ràng, hàng tháng có đánh giá về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê, cấp GCNQSD đất đối với các doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh.

Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát các quy trình thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, có giải pháp rút ngắn thời gian cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đánh giá nguyên nhân giảm điểm của Chỉ số Đào tạo lao động và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở.

Thanh tra tỉnh rà lại công tác thanh, kiểm tra năm 2018 đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, một doanh nghiệp không thực hiện thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc công khai các thông tin về đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại một số địa phương khác có điều kiện tương tự của tỉnh; phối hợp với VCCI và các đơn vị liên quan để nghiên cứu xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện và thành phố (DDCI).

Sở Công Thưong chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại giúp cho doanh nghiệp có điều kiện quảng bá sản phẩm, thương hiệu; đề xuất các giải pháp nâng cao các dịch vụ xúc tiến thương mại. Duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Công an tỉnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường an ninh, chính trị ổn định giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, không phân biệt, đối xử và tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc tiếp cận các cơ hội đầu tư, kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính, chế độ chính sách, các nguồn lực, đất đai, tín dụng... Công khai các điều kiện và tiêu chí để các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI) tiếp cận nguồn lực của nhà nước về vốn đầu tư: Công khai về quy trình phân bổ vốn đầu tư phát triển, tính minh bạch trong bổ sung vốn đầu tư phát triển; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp, thanh toán, quyết toán các công trình; các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Chỉ số PCI 2017 của Bắc Giang đạt 62,20 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2016 (58,20 điểm); xếp hạng 30/63 tỉnh, thành (tăng 3 bậc so với năm 2016 - hạng 33/63 tỉnh, thành phố), được xếp trong nhóm có chất lượng điều hành kinh tế Trung bình.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat