Các sở, ban, ngành
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang phải đi đầu, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0
Số lần xem: 450            Ngày đăng: 11/04/2018

Đó là một trong nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh Bắc Giang được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn giao tại buổi làm việc vào sáng 11/4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo của Đài. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tham quan trang thiết bị kỹ thuật của Đài PT&TH tỉnh.
Ảnh: BGP/Nguyễn An

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm thực hiện 03 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Đài phát sóng liên tục các ngày, thời lượng phát sóng phát thanh 11h30'/ngày, thời lượng phát sóng truyền hình 18h30'/ngày, diện phủ sóng qua vệ tinh bao trùm cả nước và một phần Châu Á - Thái Bình Dương.

Với trên 100 chuyên mục, tiết mục, cùng các chương trình giải trí, sân chơi trên sóng phát thanh và truyền hình, Đài đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hữu ích, cung cấp tin tức thời sự, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là diễn đàn, cầu nối của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Đài còn nỗ lực, linh hoạt khai thác hoạt động dịch vụ quảng cáo. Trong năm 2017, nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo đạt doanh số gần 7 tỷ đồng doanh số phát sóng (lợi nhuận sau thuế, phí còn khoảng 4 tỷ đồng)… Hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất chương trình, hỗ trợ trao đổi bản quyền phim, trả lương cho đội ngũ lao động hợp đồng, chi cải cách tiền lương và tăng thu nhập cho người lao động...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về hoạt động đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa thường xuyên; các tin, bài mang tính chiến đấu, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chưa nhiều. Nội dung một số chuyên đề, chuyên mục chưa hấp dẫn, phong phú; các tin, bài phản ánh những vấn đề mới, mang tính phát hiện, những tin bài về những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội còn ít…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đài PT&TH tỉnh kiến nghị tỉnh sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Đài theo phương án phát triển tại chỗ; quan tâm xây dựng chế độ, chính sách đặc thù cho đội ngũ dẫn chương trình (MC); đề nghị các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin với phóng viên của Đài trong quá trình tác nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, thăng hạng, nâng mức nhuận bút cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn ghi nhận nỗ lực, kết quả của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài PT&TH tỉnh thời gian qua. Đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức của đơn vị trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Phó Chủ tịch đề nghị, thời gian tới, Đài PT&TH tỉnh cần bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, phóng viên, nhân viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng thông tin, khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, công nghệ để làm tốt đồng thời 3 sản phẩm báo chí: phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử. Bám sát và phản ánh kịp thời, chính xác những sự kiện chính trị nổi bật trong nước và của tỉnh; tích cực phát hiện và đề ra những kiến giải trước những vấn đề khó, mới của thực tiễn.

Bên cạnh việc tuyên truyền, biểu dương những mặt tích cực, gương điển hình tiên tiến cần đi sâu, phản ánh những mặt hạn chế, tồn tại của đời sống xã hội để có cái nhìn khách quan, toàn diện, trở thành kênh thông tin tham vấn hữu ích của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động xã hội hóa, phát triển dịch vụ quảng cáo…

Cùng đó, cần phát huy tinh thần dân chủ, tư duy độc lập, sáng tạo, tránh tư tưởng thụ động bao cấp trong việc xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển của Đài. Trong đó, đề cao yếu tố con người, nhất là vai trò người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Đài PT&TH tỉnh phải là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tiếp cận và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm phù hợp và thích ứng tốt với sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, kỹ thuật hiện nay…

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan phối hợp với Đài PT&TH tỉnh nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách để tháo gỡ những khó khăn về vấn đề nhân sự, chế độ nhuận bút, hoàn thành đề án truyền hình công nghệ HD… bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat