Huyện - Thành phố
Tân Yên: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy
Số lần xem: 582            Ngày đăng: 12/04/2018

Để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa có văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC.

Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC. Ảnh: BGP/An Nhiên

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCCC và các văn bản chỉ đạo trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; đề cao trách nhiệm thực hiện công tác PCCC thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý; thường xuyên tổ chức thực hiện nghiêm túc và duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ; chỉ đạo việc tự kiểm tra khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Công tác chữa cháy cần quán triệt phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, tiến tới xã hội hóa công tác PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình, thông qua công tác kiểm tra kịp thời phát hiện ngay những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; hướng dẫn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường công tác quản lý phòng chống cháy, nổ tại cơ sở; thường xuyên rà soát, xác minh đối tượng, địa bàn trọng điểm về PCCC, lập danh sách và tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; phúc tra lại việc khắc phục những sơ hở, thiếu sót đối với các cơ sở đã được kiểm tra trong thời gian qua, quá trình phúc tra, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở tái phạm.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC. Chủ động rà soát, nắm chắc số hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh không thuộc diện quản lý của Nhà nước về PCCC; phối hợp với Công an huyện đôn đốc, hướng dẫn chủ hộ khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC như: An toàn hệ thống thiết bị điện; bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa; quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; gia công, sửa chữa, hàn cắt kim loại; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và cách thức xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat