Chính trị
Bắc Giang: Tăng cường phối hợp giữa Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Số lần xem: 465            Ngày đăng: 13/04/2018

Chiều ngày 12/4, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đồng chủ trì hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BGP

Năm 2017, Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện quy chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quyết định, điều hành, giám sát của HĐND và UBND tỉnh.

Thể hiện sự phối hợp kịp thời trong chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; công tác phối hợp trong tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp nhân dân theo định kỳ; phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám sát Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh.

Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cùng UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được phối hợp thực hiện nghiêm túc. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng các văn bản QPPL đã tuân thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục, thể thức của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Tuy nhiên, hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh còn một số hạn chế như: Công tác tiếp xúc cử tri có nơi còn hình thức, chưa có nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, số điểm tiếp xúc cử tri còn hạn chế; tỷ lệ cử tri là người trực tiếp lao động ở các thôn, làng, tổ dân phố, công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các khu công nghiệp, hoặc nơi người dân có vấn đề bức xúc còn ít. Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có nơi chưa đầy đủ, chính xác.

Một số dự thảo Nghị quyết QPPL của HĐND theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 vẫn còn bị động, phải áp dụng quy trình rút gọn. Việc thẩm tra, thẩm định một số dự thảo Nghị quyết còn trùng chéo, phải tổ chức nhiều lần.  

Hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vẫn còn nhiều lúng túng. Một số cuộc giám sát kéo dài thời gian so với kế hoạch; việc khắc phục tồn tại hạn chế sau kết luận giám sát của một số cơ quan chuyên môn còn chậm.

Tại hội nghị, có ý kiến cho rằng do việc xác định thẩm quyền giải quyết chưa rõ ràng nên một số nội dung ý kiến cử tri chưa được trả lời thỏa đáng. Nhiều ý kiến đề nghị các hoạt động cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh là hai cơ quan tham mưu, giúp việc Thường trực hai bên.

Bên cạnh đó, một số đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động văn phòng. Tăng cường công tác phối hợp hơn nữa trong việc tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy; phối hợp để thực hiện công tác giám sát việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin để quyết định các nội dung quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đánh giá cao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai văn phòng.

Năm qua, công tác tham mưu, đầu mối của Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh đã đóng góp lớn vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từ đó cần rút ra những kinh nghiệm trong hoạt động thời gian tiếp theo.

Thời gian tới, hai văn phòng cần thường xuyên trao đổi thông tin hơn nữa, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiệm cận chuẩn trong công việc. Các chuyên viên, bộ phận tham mưu, giúp việc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hỗ trợ nhau giải quyết những vướng mắc vì nhiệm vụ chung của tỉnh.

Năm 2018 có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, trong đó có việc sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, sắp xếp, tổ chức bộ máy... Vì vậy, văn phòng cần tham mưu tốt để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này.

BGP
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat