Văn hoá - Xã hội
Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Số lần xem: 519            Ngày đăng: 16/04/2018

Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Ảnh: BGP/An Nhiên

Kế hoạch đề ra mục tiêu là tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. Cụ thể, đến năm 2020, đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và đạt 80% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác.

Đến năm 2020, kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và 70% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác.

Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc. Đến năm 2020, đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc.

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở Y tế Bắc Giang sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn đối với cơ sở khám, chữa bệnh; các quầy thuốc, nhà thuốc. Tập huấn, đào tạo người kê đơn thuốc, người bán lẻ thuốc...

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat