Chỉ đạo điều hành
Tập trung dồn điền, đổi thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số lần xem: 2045            Ngày đăng: 19/04/2018

Thời gian qua, công tác dồn điền đổi thửa được các địa phương trong tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã giao ruộng trên thực địa được trên 14 nghìn ha, đo đạc trên 10 nghìn ha, cấp được khoảng 17,5 nghìn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Tuy nhiên, công tác dồn điền, đổi thửa cũng còn rất nhiều tồn tại, hạn chế như: Nhiều địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa không đúng theo hướng dẫn; công tác lưu trữ hồ sơ dồn điền, đổi thửa không đảm bảo dẫn đến nhiều địa phương bị thất lạc, khó khăn cho công tác quản lý; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa đạt kết quả thấp gây khó khăn trong công tác quản lý.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa; từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc dồn điền đổi thửa theo kế hoạch đã đề ra.

Rà soát, thống kê diện tích dồn điền đổi thửa, kết quả cấp Giấy chứng nhận đến thời điểm hiện tại. Phấn đấu hết năm 2019, hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích đã dồn điền, đổi thửa giai đoạn 2014 - 2016. Đối với diện tích dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017 - 2018, sau khi giao ruộng trên thực địa xong cần tập trung đo đạc, cấp Giấy chứng nhận ngay cho nhân dân. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành hoặc để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến công tác này.

Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí được UBND tỉnh hỗ trợ kịp thời, đúng quy định; chỉ thanh, quyết toán kinh phí khi đã thực hiện dồn điền, đổi thửa đảm bảo đúng tiêu chí và đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán dồn điền, đổi thửa trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tiến độ, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán dồn điền đổi thửa theo quy định.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat