Huyện - Thành phố
Hiệp Hòa: Sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số lần xem: 466            Ngày đăng: 11/05/2018

Ngày 10/5, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Ảnh: Phương Nhung

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong huyện, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Sau 2 năm, 52/52 cấp ủy đảng, chi đảng bộ trực thuộc rà soát, lựa chọn, đăng ký giải quyết dứt điểm 182 vấn đề, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị; hơn 8.530 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với kiểm điểm, đánh giá, đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần NQTƯ4. Qua tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Huyện ủy Hiệp Hòa xác định tiếp tục nhân rộng mô hình điểm ở các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và nhân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, UBND huyện Hiệp Hòa biểu dương, khen thưởng 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phương Nhung
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat