Huyện - Thành phố
Thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số huyện Lạng Giang
Số lần xem: 456            Ngày đăng: 11/05/2018

UBND huyện Lạng Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số huyện Lạng Giang giai đoạn 2018-2025 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về giới và bình đẳng giới
hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, 50% cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp xã và người có uy tín vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; phấn đấu trên 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới; phấn đấu có từ 1 - 2 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Nội dung bao gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về giới và bình đẳng giới hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số và tại các trường học, nhất là các trường có đông học sinh người dân tộc thiểu số; cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm truyền thông liên quan về luật bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, xây dựng mô hình điểm về "Ngăn ngừa, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới"...

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Diệu Hoa
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat