Kinh tế
Phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ Hợp tác xã hoạt động
Số lần xem: 539            Ngày đăng: 15/05/2018

Sáng ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về các cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Qua rà soát, đến nay, Trung ương và UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 19 văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX. Mặc dù số lượng cơ chế, chính sách được ban hành nhiều nhưng chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo, tuyên truyền và hỗ trợ giống, vật tư. Một số nội dung chưa được quan tâm hỗ trợ như chính sách thuế, đất, xây dựng chuỗi liên kết gắn kết với tiêu thụ sản phẩm. Một số chính sách chưa được quy định cụ thể ở địa phương vì vậy chưa được triển khai thực hiện như: chính sách hỗ trợ đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX, hỗ trợ kinh phí mới thành lập mới HTX.

Cùng đó, việc áp dụng chính sách vào thực tế còn nhiều khó khăn như nguồn kinh phí thực hiện, điều kiện hỗ trợ, do đó số HTX được tiếp cận và thụ hưởng chính sách còn hạn chế. Trong tổng số hơn 600 HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 35% HTX đang hoạt động khá, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tại buổi làm việc, các đại biểu tiến hành thảo luận, cho ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách, hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ thành lập mới HTX; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật và công nghệ mới; phát triển kết cấu hạ tầng; hỗ trợ về đất đai...

Cơ bản các đại biểu nhất trí cho rằng mặc dù Trung ương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhưng vẫn nên có những chính sách đặc thù riêng của tỉnh, trên cơ sở nhu cầu của các HTX và khả năng đáp ứng của tỉnh. Cùng đó, nghiên cứu vận dụng Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đối với các HTX.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cho rằng thực trạng hiện nay mặc dù đã có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ được ban hành nhưng các HTX khó tiếp cận, chưa tiếp cận được nhiều với những hỗ trợ này. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tiếp tục nghiên cứu để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX, Liên hiệp HTX, đặc biệt về đất đai; thuế; tiếp cận nguồn vốn; điều kiện sản xuất; tiếp cận thị trường; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; thủ tục, trình tự, thủ tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét nên hỗ trợ cho tất cả các HTX hay chỉ HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, vấn đề đặt ra là phải trả lời được HTX hiện nay đang cần những gì. Do đó, đồng chí giao cho Liên minh HTX tỉnh làm việc trực tiếp, cụ thể với các HTX để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, từ đó các sở, ngành của tỉnh tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các HTX./.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat