Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang tăng cường công tác quản lý đất đai
Số lần xem: 1859            Ngày đăng: 27/06/2018

Trước một số tồn tại, bất cập trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản chấn chỉnh, xử lý những vi phạm trong các hoạt động nói trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong giao đất, cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. (Ảnh minh họa) BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền quy định trong Luật Đất đai và pháp luật có liên quan. Tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Rà soát và yêu cầu các chủ đầu tư đã xây dựng công trình nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường phải thiết lập, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trước mắt tập trung hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án, công trình hạ tầng thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới mà chưa làm thủ tục giao đất; kiên quyết xử lý theo quy định đối với các chủ đầu tư cố tình không thực hiện.

Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp khi được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải có trách nhiệm giúp chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về đất đai.

Rà soát, kiểm tra các văn bản đã ban hành trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt lưu ý về thẩm quyền, thể thức ban hành văn bản, trường hợp phát hiện sai sót phải kịp thời bãi bỏ, điều chỉnh cho đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh việc cấp phép xây dựng cho các dự án, công trình chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với công trình xây dựng không phép, sai phép theo thẩm quyền.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khi làm chủ đầu tư dự án phải chủ động thiết lập hồ sơ đất đai; nếu để xảy ra các tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất như đã nêu trên phải bị xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm; đôn đốc các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước mắt tăng cường tiếp nhận thông tin báo chí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức kiểm tra đột xuất một số dự án có vi phạm để xử lý theo quy định./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat