Văn bản do Tỉnh ban hành
Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi
Số lần xem: 424            Ngày đăng: 29/06/2018

Để đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi và hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) triển khai lập quy trình vận hành công trình thủy lợi.

Lập quy trình vận hành công trình thủy lợi. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Cụ thể, UBND các huyện, thành phố rà soát tất cả các hồ chứa nước trên địa bàn do địa phương hiện đang quản lý. Đối với những hồ chứa nước chưa có quy trình vận hành điều tiết hoặc có quy trình nhưng không còn phù hợp cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị quản lý, khai thác triển khai lập quy trình vận hành điều tiết cho từng hồ chứa và điều chỉnh quy trình không còn phù hợp (nếu có), trình UBND huyện, thành phố phê duyệt theo thẩm quyền và công bố công khai theo quy định tại Khoản 4, Điều 24 của Luật Thủy lợi.

Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL rà soát toàn bộ quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi (hồ chứa, trạm bơm, kênh mương, cống điều tiết đầu mối...) do đơn vị quản lý. Đối với những công trình chưa có quy trình vận hành đề nghị triển khai lập quy trình vận hành và điều chỉnh quy trình vận hành không còn phù hợp (nếu có), trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt theo quy định.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat