Văn bản do Tỉnh ban hành
Thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Lục Nam
Số lần xem: 107            Ngày đăng: 04/07/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Lục Nam

Ảnh minh họa. BGP/Hải Huyền

Theo đó, Hội Doanh nghiệp huyện Lục Nam là tổ chức xã hội tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Lục Nam.

Hội Doanh nghiệp huyện Lục Nam có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy định của pháp luật; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Lục Nam có trách nhiệm tổ chức Đại hội thành lập Hội trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định cho phép thành lập Hội./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat