Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở
Số lần xem: 2751            Ngày đăng: 05/07/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.

Ảnh minh họa. BGP/Hải Huyền

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU, Kết luận số 105-KL/TU và Kế hoạch số 122/KH-UBND tới cơ quan, đơn vị có liên quan và đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở.

Đồng thời tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã trong năm 2018 để xây dựng Kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông và cán bộ thú y cơ sở đến hết năm 2020 theo hướng rà soát, sắp xếp và ưu tiên bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn, có chuyên môn phù hợp vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện còn thiếu biên chế. Tuyển dụng vào làm công chức cấp xã ở các lĩnh vực chức danh còn thiếu và có chuyên môn phù hợp. Bố trí đảm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã.

Trường hợp cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã được bố trí đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã hoặc ở thôn, tổ dân phố thì được giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật. Sau khi bố trí, sắp xếp, cán bộ được hưởng chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách và tiếp tục tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Trường hợp đến hết năm 2020, cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã không thể bố trí vào đảm nhiệm các chức danh công tác nêu trên thì nhà nước giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước cấp huyện bố trí hỗ trợ cho cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã (phần cơ quan nhà nước) của số năm còn lại tính đến khi đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Luật Bảo hiểm xã hội mới (sửa đổi) để được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã; đồng thời dùng việc thẩm định tuyển dụng công chức cấp xã để thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat