Chính trị
HĐND tỉnh Bắc Giang: Chất vấn và trả lời chất vấn đi đến cùng của vấn đề
Số lần xem: 479            Ngày đăng: 10/07/2018

Tiếp tục phiên làm việc ngày thứ 2, chiều ngày 10/7, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các đại biểu đã tập trung chất vấn và làm rõ nhiều bất cập, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng và đô thị

Tại phiên chất vấn, có 08 đại biểu chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng về những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; quản lý, phát triển khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn thời gian qua và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang

Trả lời các đại biểu về những nội dung liên quan, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng thẳng thắn chỉ rõ: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch thời gian qua đã được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Vốn đầu tư cho quy hoạch còn ít, một số đồ án quy hoạch chung của các thị trấn chưa kịp thời điều chỉnh; tỉ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn thấp; chất lượng nhiều đồ án quy hoạch còn thấp, chưa có tầm nhìn xa, chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương, dẫn đến nhiều dự án khi thực hiện phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Việc tổ chức giám sát thực hiện dự án, giám sát quản lý chất lượng các khu đô thị đã được các huyện, thành phố quan tâm tuy nhiên qua kiểm tra thì có dự án chất lượng chưa cao, vẫn còn sai sót trong quá trình thi công…

Giải trình vấn đề đại biểu đặt ra về tình trạng nhiều dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới bị chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Các dự án khu đô thị có thời gian thực hiện tương đối dài, chịu ảnh hưởng tác động nhiều của nền kinh tế, các luật liên quan đến dự án thường xuyên thay đổi và sử dụng nhiều đất lúa dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng khó khăn.

Bên cạnh đó, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, đòi hỏi chưa hợp lý, không đúng theo quy định của Nhà nước hoặc không chấp nhận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được duyệt theo quy định... dẫn tới nhiều dự án bị chậm tiến độ.

Ngoài ra, những nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới còn do nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, phát triển đô thị còn hạn chế, chưa quan tâm bố trí kinh phí lập quy hoạch.

Năng lực cán bộ làm công tác thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư khu đô thị còn hạn chế; nhiều huyện không có kiến trúc sư, kỹ sư chuyên ngành về hạ tầng; năng lực, trình độ chuyên môn của các đơn vị tư vấn yếu dẫn đến chất lượng tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, lập dự án đầu tư khu đô thị mới còn  hạn chế, nhiều sai sót.

UBND một số huyện chưa thực sự quan tâm đến việc lựa chọn chủ đầu tư, công tác quản lý chất lượng công trình và tiến độ triển khai của các dự án, chưa lựa chọn được nhà đầu tư tiềm năng. Năng lực tài chính, kinh nghiệm của một số chủ đầu tư được lựa chọn còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao, còn phó mặc cho các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan thẩm định...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nói trên, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ chủ động tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các quy định về đầu tư khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư mới theo hướng minh bạch và tạo điều kiện chủ động cho nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà nước kiểm soát chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch và chất lượng công trình. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và đơn giản hoá thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính…

Cùng đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố quan tâm, ưu tiên bố trí vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Định kỳ rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; gắn kết chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ, tránh mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án đầu tư phát triển đô thị, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật bàn giao cho nhà nước quản lý…

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Thời gian qua, các dự án khu đô thị, khu dân cư mới đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo quỹ đất để phát triển dân số đô thị theo hướng văn minh, hiện đại...

Để khắc phục những bất cập và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thu hút, triển khai đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư. Trong đó sẽ xem xét kỹ tiêu chí về quy mô sử dụng đất của các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, thu hút nhà đầu tư và bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện. Đánh giá kỹ việc triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn từng địa phương trước khi phê duyệt công bố danh mục dự án. Hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, việc gia hạn thời gian thực hiện. Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các dự án, trong đó chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án...

Gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với những tồn tại trong công tác đấu thầu

Trả lời chất vấn về một số vấn đề liên quan đến công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh, ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, những năm qua, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu thầu cơ bản đã đi vào nền nếp, chất lượng công tác đấu thầu được cải thiện, tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch được nâng lên. Số lượng trường hợp kiến nghị trong đấu thầu ít và đều được giải quyết kịp thời, hiệu quả kinh tế trong đấu thầu ngày càng được nâng cao.

Ở các dự án do cấp tỉnh quản lý, việc quản lý đấu thầu được thực hiện tương đối nghiêm túc ngay từ khâu cung cấp thông tin, lập hồ sơ mời thầu, giám sát đấu thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và công bố kết quả đấu thầu. Do đó, các vấn đề về cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu được đảm bảo. Với tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu bình quân trên 7% đã phần nào minh chứng cho sự nỗ lực trong công tác quản lý đấu thầu của tỉnh trong thời gian qua. So sánh với mặt bằng chung tình hình thực hiện đấu thầu của cả nước thì Bắc Giang là tỉnh có tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu cao.

Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực chung đạt được, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh trong những năm qua còn bộc lộ những mặt tồn tại, hạn chế. Đối với nhà thầu tham dự thầu, còn diễn ra hiện tượng nhà thầu dàn xếp “quân xanh”, “quân đỏ’; tình trạng nhà thầu “đi chợ”; chuẩn bị hồ sơ dự thầu sơ sài, cố ý làm thiếu các tài liệu quan trọng để bị loại hoặc không thực hiện làm rõ hồ sơ dự thầu khi bên mời thầu có yêu cầu. Một số nhà thầu có biểu hiện kê khai năng lực không trung thực nhằm đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với chủ đầu tư bên mời thầu, một số cán bộ làm công tác đấu thầu năng lực còn hạn chế, yếu chuyên môn và thiếu kinh nghiệm, đặc biệt ở cấp huyện, xã. Hiện nay, phần lớn cán bộ làm công tác đấu thầu của Ban QLDA các huyện, thành phố chưa được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, không đảm bảo điều kiện năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu ở một số đơn vị còn chưa đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, thể hiện qua một số bất cập như: Chưa nghiêm túc chấp hành cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật; chất lượng hồ sơ mời thầu thấp, tiêu chuẩn đánh giá không rõ ràng, có nhiều nội dung quy định làm hạn chế tham gia của nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu còn mang tính hình thức, không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá, làm sai lệch kết quả đấu thầu; thông báo kết quả đấu thầu không nêu rõ lý do nhà thầu bị loại...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tuy đã có nhiều nỗ lực tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường quản lý nhà nước trong công tác đấu thầu nhưng chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để tham mưu khắc phục những vấn đề tồn tại ở cấp huyện, cấp xã như: Đấu thầu hình thức, tình trạng nhà thầu “quân xanh”, “quân đỏ”; “đi chợ” hoặc cố ý trượt thầu.

Công tác thanh tra, kiểm tra đấu thầu ở các huyện và thành phố tuy được triển khai thường xuyên, phát hiện nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế nhưng mới tập trung vào việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm mà chưa tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo quyết liệt.

Việc tham mưu triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng còn chậm, số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng trong những năm qua không nhiều. Công tác giám sát chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên địa bàn tỉnh chưa cao.

UBND cấp huyện chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đấu thầu, thể hiện qua một số tồn tại như: Chất lượng công tác thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu ở một số đơn vị thấp, không phát hiện ra những bất cập trong quá trình mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu; một số UBND cấp huyện chưa xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn quản lý; chất lượng thanh tra; kiểm tra công tác đấu thâu ở một số địa phương còn thấp, chưa phát hiện ra những vấn đề tồn tại để có biện pháp xử lý và đề xuất các giải pháp khắc phục; công tác triển khai đấu thầu qua mạng ở các huyện, thành phố còn chậm.

Ông Ngô Văn Nam - Tổ đại biểu khu vực huyện Yên Dũng chất vấn về
công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Liên quan đến hoạt động đấu thầu, đại biểu Ngô Văn Nam - Tổ đại biểu khu vực huyện Yên Dũng chất vấn: Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì hàng năm tỉnh đã chi hàng nghìn tỷ đồng thông qua đấu thầu. Thực tế, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này những năm qua chưa được quan tâm đúng mức, nhiều gói thầu được đấu thầu còn mang tính hình thức, tính cạnh tranh chưa cao, việc vi phạm các quy định của pháp luật còn xảy ra nhiều.

Về vấn đề đại biểu Ngô Văn Nam nêu, theo ông Trịnh Hữu Thắng, nguyên nhân chủ quan là do một số chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ đấu thấu có biểu hiện lạm dụng quyền lực để thực hiện đấu thầu theo ý muốn chủ quan, làm hạn chế nhà thầu tham gia, không đảm bảo tính công khai, minh bạch trong đấu thầu; một số gói thầu có hiện tượng thông thầu giữa bên mời thầu và nhà thầu. Công tác lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu còn có biểu hiện qua loa, hình thức, chưa đi sâu làm rõ năng lực thực tế của nhà thầu dẫn tới tình trạng nhà thầu yếu kém về năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn được lựa chọn hoặc bỏ qua nhà thầu có đủ năng lực nhưng thiếu các tài liệu chứng minh. Công tác quản lý đầu thầu ở một số địa phương còn lỏng lẻo, chưa làm hết vai trò, trách nhiệm, để xảy ra nhiều vi phạm trong đấu thầu…

Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm trước tiên thuộc về trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư do chưa tham mưu được biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại ở cấp huyện, cấp xã.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động, tích cực hơn nữa việc tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng, coi đấu thầu qua mạng là cách thực hiện lựa chọn nhà thầu chủ yếu đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh, đảm bảo tỷ lệ đấu thấu qua mạng trên địa bàn vượt ngưỡng giới hạn theo quy định của Chính phủ đảm bảo các mục tiêu trong đấu thầu. Đồng thời tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra công tác đấu thầu ở các huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đấu thầu; cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu thầu; gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với những tồn tại trong công tác đấu thầu để đảm bảo môi trường đấu thầu tại địa phương, đơn vị được lành mạnh.

Đại biểu Vũ Tấn Cường - Tổ đại biểu khu vực huyện Lạng Giang chất vấn
về việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư mới.

Đại biểu Vũ Tấn Cường - Tổ đại biểu khu vực huyện Lạng Giang chất vấn: Hiện nay, việc lựa chọn chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Việc thực hiện này đúng quy định của pháp luật nhưng trên thực tế nảy sinh nhiều vấn đề đáng quan tâm do có duy nhất một nhà đầu tư tham gia nên tiềm ẩn rủi ro lựa chọn chủ đầu tư không đủ năng lực ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng hiệu quả dự án.

Trả lời vấn đề Vũ Tấn Cường chất vấn, ông Trịnh Hữu Thắng cho biết trong giai đoạn vừa qua, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua quá trình sơ tuyển nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, do ở thời điểm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chưa thể xác định cụ thể giá trị tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước nên các nhà đầu tư còn mang tâm lý e ngại, chưa thực sự hấp dẫn họ tham gia đấu thầu, chỉ có một số ít nhà đầu tư đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật mới tham gia sơ tuyển. Do vậy, hầu hết việc sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư ở các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh chỉ có một nhà đầu tư tham gia và đáp ứng được yêu cầu sơ tuyển.

Theo quy định của pháp luật về đầu tư, trường hợp có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ tuyển thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà đầu tư. Vì vậy, việc thực hiện chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Để khắc phục việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất chỉ có 01 nhà đầu tư tham dự sơ tuyển, tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả nộp ngân sách nhà nước, trong thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh, ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 (có hiệu lực từ ngày 20/7/2018), trong đó tập trung một số giải pháp để khắc phục tình trạng đấu thầu chỉ có 01 nhà đầu tư tham dự như hiện nay.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở Bắc Giang  được phát động  đến nay đã 18 năm. Phong trào đã đi vào cuộc sống của nhân dân, từng bước hình thành nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, theo giám sát của HĐND tỉnh, sức lan tỏa và chất lượng của phong trào đang có xu hướng giảm dần. Xoay quanh nội dung này, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh đã có rất nhiều đại biểu quan tâm.

Ông Trần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Ông Nguyễn Văn Hội - Tổ đại biểu khu vực huyện Lục Nam chất  vấn: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều phong trào và trong từng phong trào có nhiều nội dung khác nhau. Nhưng hiện nay, việc hướng dẫn cụ thể và việc lồng ghép các nội dung để thực hiện ở cơ sở là rất thiếu và lúng túng. 

Làm rõ về nội dung này, ông Trần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay, phong trào được các địa phương thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong số đó, có nhiều Thông tư có nhiều nội dung thay đổi liên tục dẫn đến việc thực hiện ở cơ sở khó khăn. Một số Ban Chỉ đạo các cấp chưa quán triệt nội dung dẫn đến cách hiểu khác nhau làm cho kết quả thực hiện khác nhau. Đội ngũ cán bộ triển khai phong trào năng lực còn kém do đó việc nắm văn bản và triển khai ở cơ sở chất lượng chưa cao.

Ông Hà cho biết, để khắc phục những bất cập này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn mới, ngay khi văn bản được ban hành Sở sẽ lập tức triển khai thực hiện. Đồng thời hàng năm tổ chức tập huấn cho các cấp, ngành để thống nhất nhận thức, cách làm. Chỉ đạo các Ban Chỉ đạo cơ sở thực hiện bình xét các danh hiệu chặt chẽ, chính xác.

Trả lời chất vấn của đại biểu Dương Công Định - Tổ đại biểu khu vực huyện Lục Nam về giải pháp khắc phục tình trạng Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH có thành viên đông nhưng chất lượng hoạt động còn hình thức, đông nhưng không mạnh, ông Hà cho biết thời gian tới, Sở sẽ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh và chính quyền các cấp kiện toàn lại Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, lựa chọn những đơn vị có hoạt động tích cực trong lĩnh vực này, xây dựng quy chế hoạt động. Phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành thành viên.

Đại biểu Dương Công Định - Tổ đại biểu khu vực huyện Lục Nam chất vấn tại hội trường.

Cũng liên quan đến nội dung này, bà Trần Thị Huyền - Tổ đại biểu khu vực huyện Lạng Giang chất vấn: Việc công nhận các danh hiệu văn hóa hiện nay đang mắc bệnh thành tích rất cao, chiều sâu và tính thực chất hạn chế, cách làm còn hình thức đối phó, tác dụng đang giảm dần, sự quan tâm của người dân và cơ sở giảm sút. 

Về vấn đề này, ông Trần Minh Hà thừa nhận tình trạng trên và lý giải do phong trào TDĐKXDĐSVH được phát động đến nay đã được nhiều năm song chưa có nhiều nội dung, hình thức mới thay thế để tăng tính hấp dẫn của phong trào nên phong trào đang có chiều hướng chững lại. Cùng đó, điều kiện xã hội hiện nay phát triển với tốc độ nhanh, trong khi đó các tiêu chí, nội dung không được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn.

Để khắc phục tình trạng này, ông Hà cho biết thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường nghiên cứu học hỏi, các cách làm mới phù hợp hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của phong trào sâu rộng tới quần chúng nhân dân trong tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. Rà soát lại các nội dung, quy trình từ khâu đăng ký, bình xét, khen thưởng các danh hiệu văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, không chạy theo số lượng, tránh bệnh thành tích trong thực hiện phong trào.

Bà Nguyễn Thị Minh - Tổ đại biểu khu vực huyện Lục Ngạn đặt câu hỏi: Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” hiện nay thực hiện đang rất hình thức, cách làm lúng túng, bỏ sót đối tượng quá lớn là các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn. Các nội dung phong trào không sát thực tế. 

Giải trình về nội dung này, ông Hà cho biết phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” đang được thực hiện theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên thực tế cả nước, việc thực hiện Thông tư này không thống nhất, việc phân công chủ trì phong trào có thời điểm giao cho ngành văn hóa, có thời điểm giao cho công đoàn các cấp. Việc xác định khái niệm thế nào là cơ quan không được quy định rõ ràng. Tiêu chí doanh nghiệp phải có tổ chức công đoàn mới được bình xét công nhận cũng là một trở ngại lớn, dẫn đến bỏ xét danh hiệu văn hóa đối với nhiều doanh nghiệp.

Ông Hà cho biết để khắc phục thực trạng này, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang cũng như các tỉnh khác đã có nhiều kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi nội dung này, tránh tình trạng không thực hiện thì bỏ sót công nhận danh hiệu văn hóa với nhiều doanh nghiệp, nhưng nếu thực hiện thì trái với quy định.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đặt ra nhiều câu hỏi chất vấn với ông Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thi đua, khen thưởng, tính chính xác, thuyết phục của hệ thống số liệu, báo cáo trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH./.

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat