Chính trị
Chú trọng chất lượng trong xây dựng phong trào văn hóa và công tác thanh tra
Số lần xem: 236            Ngày đăng: 11/07/2018

Sáng nay (11/7), Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang bước sang ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục chất vấn những vấn đề cử tri, người dân, doanh nghiệp quan tâm trên các lĩnh vực văn hóa, công tác thanh tra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan
tới phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ảnh: BGP

Chú trọng thực chất trong xây dựng phong trào văn hóa 

Phát biểu làm rõ những kết quả, hạn chế của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thẳng thắn chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo các cấp còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời tới. Trong đó, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp chưa theo kịp những thay đổi của tình hình KT-XH, còn nặng về chủ nghĩa kinh nghiệm; chưa có sự đổi mới, sáng tạo, có biểu hiện thỏa hiệp với tính hình thức và kết quả đã đạt được…

Bàn về giải pháp khắc phục trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho rằng phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, tiến hành rà soát, tinh gọn lại thành viên bảo đảm hoạt động thực chất, hiệu quả. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ nghiên cứu tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư từ ngân sách tỉnh cho phong trào.

Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn thực hiện phong trào cho phù hợp với tình hình hiện nay; trong đó có quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Bên cạnh đó, tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện thực tiễn, kết quả hoạt động xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới nhằm đưa văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy phát triển toàn diện con người Bắc Giang.

Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ cho các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, Ban vận động thôn và cán bộ văn hóa cơ sở. Xây dựng các mô hình điển hình mới, đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Xây dựng hệ thống dữ liệu chuẩn của phong trào. Kiến nghị trung ương sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung các danh hiệu văn hóa vào Luật… Qua đó, đưa phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào thực chất, hiệu quả.

Tăng cường chất lượng công tác thanh tra

Chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh, hầu hết các đại biểu đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác thanh tra. Theo đó, trong những năm gần đây, công tác thanh tra đã được tập trung chỉ đạo, hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu Phạm Thị Nhung - Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng
chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh:BGP

Đại biểu chất vấn yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh giải trình, làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với những tồn tại như: Công tác thanh tra có lúc còn chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp; chất lượng một số cuộc thanh tra chưa cao; nhiều cuộc thanh tra còn vi phạm trình tự, thủ tục; việc kiến nghị xử lý còn nhẹ, chưa tương xứng với mức độ sai phạm; việc tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra chưa nghiêm, nhất là xử lý về hành chính đối với cán bộ, công chức có sai phạm; công tác thanh tra chuyên ngành còn chưa đồng bộ, thiếu toàn diện; hiệu quả công tác thanh tra công vụ còn chưa cao...

Giải trình những nội dung đại biểu nêu, ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh thẳng thắn chỉ rõ, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế mà ngành Thanh tra sẽ tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh trả lời chất vấn tại hội trường. Ảnh:BGP

Nhận định nguyên nhân của thực trạng nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng, một số thủ trưởng cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra; chưa sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém phát hiện sau thanh tra.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của một số đơn vị chưa làm tốt công tác khảo sát, nắm tình hình trước khi xây dựng kế hoạch nên một số cuộc thanh tra chất lượng chưa cao. Một số thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính nhà nước, người ra quyết định thanh tra thiếu sát sao trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động đoàn thanh tra dẫn đến có cuộc thanh tra chưa đảm bảo về trình tự thủ tục, hiệu quả còn thấp. Công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc theo dõi đôn đốc xử lý cán bộ sai phạm phát hiện qua thanh tra chưa tốt, dẫn đến việc xem xét, xử lý trách nhiệm còn chưa kịp thời, có vụ việc thực hiện chưa nghiêm túc…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thời gian tới, ngành Thanh tra sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thanh tra; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác thanh tra. Làm tốt công tác khảo sát, rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm đảm bảo tính toàn diện về lĩnh vực; có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các địa bàn, đơn vị yếu kém về quản lý, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, kiểm toán nhà nước trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hằng năm để tránh sự chồng chéo.

Thực hiện nghiêm túc quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra, chỉ đạo và triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo chặt chẽ về trình tự; ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng khi tiến hành các cuộc thanh tra. Ban hành kết luận thanh tra cụ thể về nội dung, rõ ràng về các hình thức xử lý; phản ánh đúng mức độ, tính chất sai phạm và quy rõ trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm liên đới với tổ chức, cá nhân để xảy ra những sai phạm.

Thực hiện nghiêm túc việc thông báo và công khai kết luận thanh tra, tổ chức theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, đảm bảo đầy đủ các nội dung, triệt để về kinh tế và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng sai phạm. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyên môn, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử cho đội ngũ làm công tác thanh tra…/.

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat