Chính trị
Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII
Số lần xem: 558            Ngày đăng: 11/07/2018

Trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại phiên bế mạc.

Kính thưa đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang,

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa toàn thể các đồng chí và cử tri trong tỉnh!

Tại Kỳ họp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 05 báo cáo và 11 nghị quyết đã được gửi đến các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến cũng như chất vấn Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đơn vị nhiều vấn đề với trách nhiệm cao. Cho phép tôi thay mặt UBND tỉnh trân trọng cám ơn và tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu và cử tri trong tỉnh. Nhìn chung, các ý kiến đã đồng tình, thống nhất với các báo cáo của UBND tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu!

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều thuận lợi trong bối cảnh nền kinh tế cả nước có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 7,08%, kinh tế vĩ mô và tình hình xã hội ổn định; các thể chế, chính sách của Trung ương dần được cụ thể hóa ngày một hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nền sản xuất quy mô nhỏ còn chiếm tỷ trọng lớn, cách thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chưa có sự đột phá, nguồn nhân lực cơ bản chưa đáp ứng được trình độ sản xuất cao, kết cấu hạ tầng mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng do nguồn lực hạn chế cũng thực sự chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển… Nhưng với sự cố gắng, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, một số mặt nổi bật như:

1. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay với tốc độ 13,3% - xếp thứ 4/63 tỉnh, thành cả nước và đứng đầu trong 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Trong đó:

- Công nghiệp giữ vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp 9,8 điểm phần trăm trong tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 24% cùng kỳ, trong đó chỉ số IIP của các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo tăng cao (như: điện tử tăng 36,2%; thiết bị điện tăng 34%...). Bên cạnh khu vực các doanh nghiệp FDI tăng trưởng 27% thì các doanh nghiệp trong nước cũng tăng gần 20%, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp đạt 53.840 tỷ đồng, tăng 25,6% cùng kỳ.

- Với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi và giá cả một số mặt hàng nông sản của tỉnh có chiều hướng tăng nên sản xuất nông nghiệp giữ được mức tăng trưởng 2,9% cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2017 tăng 2,0% so cùng kỳ năm 2016), đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Sản lượng vải thiều trên 215.000 tấn, gấp gần 2,4 lần năm 2017, đến nay đã gần tiêu thụ hết với giá bình quân 16.000 đ/kg (đến cuối ngày hôm qua 10/7, đã tiêu thụ được 215.080 tấn, trong đó xuất khẩu 90.250 tấn – chiếm 42%).

- Lĩnh vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 6,8% - đóng góp 1,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng. Các hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm được thực hiện tốt thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá và cải thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu. Kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 6,8 tỷ USD tăng 24,4% cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 3,47 tỷ USD – duy trì mức xuất siêu 142 triệu USD.

Công tác quảng bá, phát triển du lịch đạt một số kết quả, đã thu hút được 950 nghìn lượt khách du lịch tăng 14,5% cùng kỳ. Các dự án phát triển du lịch lớn được quan tâm thu hút và đẩy nhanh tiến độ như: Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tây Yên Tử (đã khánh thành cáp treo), Khe Hang Dầu huyện Yên Dũng và quần thể du lịch Hồ Khuôn Thần (do Tập đoàn FLC đang nghiên cứu đầu tư).

2. Thu - chi ngân sách được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, áp dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.267,5 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán; trong đó: Thu nội địa đạt 4.820 tỷ đồng, bằng 95% dự toán, thu nội địa trừ tiền đất và xổ số đạt 1.766,6 tỷ đồng bằng 56,4% dự toán.

3. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều cải thiện: Với 26 dự án khu đô thị, khu dân cư mới đang triển khai cùng với việc chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang giao thông, nước sạch nông thôn đặc biệt là phong trào vệ sinh môi trường nông thôn và cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Kết luận số 43 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Sau hơn 10 tháng triển khai (thực chất tháng 9/2017 mới triển khai) đến nay, tỉnh đã hỗ trợ khoảng 143 nghìn tấn xi măng để cứng hóa trên 600km đường trục thôn, liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn; dự kiến đến hết năm 2019, chúng ta sẽ phấn đấu cứng hóa được trên 2.000km đường GTNT.

Phong trào xây dựng nông thôn mới dần đi vào thực chất, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giải quyết nợ đọng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 35,4% (bằng mức cận dưới mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra 35÷40%); thành phố Bắc Giang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Việt Yên cơ bản đã đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận trong cuối Quý III/2018.

4. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và những năm tiếp theo được chú trọng. Bên cạnh các dự án đầu tư công thường xuyên được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tỉnh đang triển khai 07 dự án theo hình thức hợp đồng BT (trong đó có 06 dự án giao thông) với TMĐT 3.037 tỷ đồng; tại Kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư thêm 08 dự án giao thông theo hình thức hợp đồng BT với TMĐT 1.731 tỷ đồng. Công tác lựa chọn nhà đầu tư được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác bồi thường GPMB mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung có nhiều thuận lợi hơn so với những năm trước, góp phần quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Nợ đọng XDCB được tập trung giải quyết, tính đến 31/5/2018 còn nợ 408,7 tỷ đồng (giảm 32%). Trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục bố trí nguồn vốn trả nợ, phấn đấu giảm 70% số nợ so 31/12/2017.

5. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có nhiều cải thiện, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tăng 3 bậc.

- Về thu hút đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh bổ sung vốn cho 131 dự án, với tổng vốn quy đổi đạt 447,2 triệu USD, đáng chú ý có 31 dự án tăng thêm với số vốn đạt 294,8 triệu USD (chiếm 66% tổng vốn) nâng tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh 1.539 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 7,7 tỷ USD - theo thống kê thu hút FDI, 6 tháng đầu năm, Bắc Giang cấp mới cho 36 dự án vốn đăng ký đạt 115,9 triệu USD và tăng vốn cho 25 dự án với số vốn 279,1 triệu USD - đứng thứ 8 về số dự án, thứ 11 về vốn; lũy kế đứng thứ 17 cả nước (năm 2016 đứng thứ 21, năm 2017 đứng thứ 19/63 tỉnh thành). Số vốn thực hiện đạt 202,5 triệu USD tăng 36% cùng kỳ.

- Về phát triển doanh nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm có 606 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nâng tổng số doanh nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh 7.708 doanh nghiệp. Trong đó có khoảng 65% doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,4%; trong số đó có 61% doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả, tăng 3% so với thời điểm ngày 31/12/2017. Bên cạnh đó, việc thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp được tập trung quan tâm.

6. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội ổn định và đạt được một số kết quả tích cực trong việc: Sáp nhập các cơ sở giáo dục, kiên cố hóa trường lớp học, tinh giản đội ngũ hành chính, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được duy trì (đáng chú ý có 01 cháu học sinh đạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương); công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,5%, trong 6 tháng không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm tập thể, việc triển khai cơ chế tự chủ và tăng cường xã hội hóa trong các cơ sở khám, chữa bệnh được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân và đã tổ chức thành công Khai hội Xuân Tây Yên Tử; khoa học công nghệ và công nghệ thông tin có bước phát triển. Đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên.

7. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm chủ trương cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó có 770 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 (chiếm 10%), dịch vụ gửi - nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính được triển khai rộng khắp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%. Việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm giao cho Thủ trưởng các ngành, địa phương theo phương châm rõ người, rõ việc và rõ thời hạn gắn với đổi mới cách thức đánh giá người đứng đầu phát huy hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang sang công ty cổ phần theo Quyết định 31 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tập trung thực hiện, nhất là những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, đã tổ chức giải quyết xong 15/21 vụ. Công tác thanh tra trách nhiệm công vụ và giải quyết đơn thư được tăng cường.

8. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế như trong báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày tại phiên Khai mạc kỳ họp và các báo cáo đã gửi tới các đại biểu, trong đó tôi xin điểm một số vấn đề nổi lên như sau:

1. Cộng đồng doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh tuy đông (chiếm trên 90% số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh) nhưng tổng giá trị sản xuất thấp, phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, sức cạnh tranh thấp và chưa tham gia được vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ của doanh nghiệp FDI do nhiều yếu tố như: Giao tiếp ngoại ngữ, trình độ quản trị, năng lực tài chính không đáp ứng được yêu cầu thường xuyên đổi mới công nghệ... Các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 57% tổng giá trị sản xuất trên tất cả các ngành sản xuất của tỉnh.

2. Ngành dịch vụ tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ. Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hết sức hạn chế; tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa chậm. Mặc dù đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung, nhưng chủ yếu quy mô sản xuất còn phân tán, nhỏ lẻ, quy trình canh tác, thương hiệu, mẫu mã, bao bì còn ở trình độ thấp nên sức cạnh tranh yếu.

3. Thu ngân sách cao nhưng phần lớn vẫn là tiền sử dụng đất (chiếm 57,6% tổng thu trên địa bàn). Nhưng đây cũng là nguồn lực quan trọng để chúng ta có thể đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng như giao thông, bệnh viện trong điều kiện các nguồn vốn khác còn rất khó khăn.

Công tác thu hồi nợ đọng thuế được chỉ đạo quyết liệt nhưng còn tăng cao 40,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017.

4. Hiệu quả công tác đo đạc địa chính gắn với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, 6 tháng trên địa bàn tỉnh mới cấp được gần 28% kế hoạch - đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến bức xúc của nhân dân, tăng tình trạng khiếu kiện trên địa bàn tỉnh và khó khăn cho công tác bồi thường GPMB. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế.

5. Chất lượng quy hoạch chưa cao, tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch chậm được khắc phục, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - hầu hết các ngành, địa phương không dự báo và lường hết được nhu cầu dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung cục bộ nhiều lần.

6. Công tác theo dõi, quản lý các dự án đầu tư sau cấp phép về đất đai, xây dựng, môi trường và lao động của các ngành, địa phương rất yếu dẫn đến không kịp thời phát hiện, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định hoặc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Điển hình như trong lĩnh vực xây dựng và BHXH, chúng ta mới chỉ có 2.280 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH cho người lao động nhưng nợ đọng tới 125 tỷ đồng.

7. Tình trạng khiếu kiện gia tăng, chất lượng giải quyết đơn thư ở cấp huyện còn thấp (một số trường hợp khi tỉnh tổ chức đối thoại mới phát hiện và xin giải quyết lại). Vấn đề an ninh nông thôn (như tranh chấp đất lâm nghiệp), hoạt động tôn giáo trái phép tiềm ẩn. TNGT tăng cao so với cùng kỳ (đứng thứ 62/63 tỉnh thành), nguyên nhân phần lớn do công tác thống kê báo cáo số liệu.

6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều thuận lợi, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước tuy có chậm lại nhưng vẫn giữ ở mức khá, các cân đối lớn về kinh tế và các yếu tố thị trường ổn định, lạm phát ở mức kiểm soát; một số dự án lớn và dự án tăng vốn trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động như JA Solar, Samkwang, các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ổn định, các dự án khác sẽ tập trung triển khai xây dựng (từ cuối Quý III đến cuối năm thường là “mùa xây dựng”) do đó lĩnh vực công nghiệp - xây dựng dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 25,2%; nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2017 giảm mạnh, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giá cả ổn định, sản lượng cây trồng, vật nuôi tiếp tục có xu hướng tăng do đó sản xuất nông nghiệp 6 tháng cuối năm 2018 sẽ đạt mức 4,6%; cùng với các lĩnh vực sản xuất, các hoạt động lưu chuyển hàng hóa, tiền tệ kết hợp với các loại hình dịch vụ khác như du lịch có dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh đi vào hoạt động do đó kỳ vọng tăng trưởng dịch vụ sẽ đạt 9,5%. Mức tăng trưởng trên hoàn toàn phù hợp với mức tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm của những năm gần đây, dự báo cả năm tỉnh ta sẽ đạt được mức tăng trưởng 15%, thu ngân sách ước đạt 8.582 tỷ đồng.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta chủ quan, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn phụ thuộc vào thời tiết, các yếu tố thị trường tác động mạnh đến sản xuất, phần lớn các dự án đầu tư vẫn trong giai đoạn được ưu đãi; sức ép về hạ tầng xã hội; nhu cầu bồi thường GPMB thực hiện các công trình dự án; các bức xúc, nổi cộm ở địa phương còn hiện hữu; những vấn đề lụt bão, thời tiết bất thường có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, để đạt được tốc độ tăng trưởng 15% và hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra trong cả năm; góp phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, UBND tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo trình tại Kỳ họp, trong đó tôi nhấn mạnh và tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành Đề án Đổi mới mô hình phát triển kinh tế và Đề án Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư đến năm 2030 để đánh giá một cách tổng thể, khoa học về những kết quả đạt được, những yếu tố mới trong điều kiện hiện nay để đề ra giải pháp phát triển trong những năm tới. Tới đây Trung ương cũng sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn cả nước.

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư:

- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết số 73 của Tỉnh ủy một cách kỹ lưỡng, chi tiết những thành tựu, khó khăn hạn chế và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai rà soát các quy hoạch theo Luật Quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị và dân cư, quy hoạch giao thông yêu cầu ngành tài nguyên môi trường phải rà soát lại toàn bộ nhu cầu để điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất ở các huyện, thành phố trong chỉ tiêu sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt để trình HĐND tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo được tính định hướng trong thu hút đầu tư.

- Tập trung cao cho công tác bồi thường GPMB, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch. Hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, lập các dự án lớn như: Quần thể du lịch hồ Khuôn Thần (do Tập đoàn FLC triển khai).

- Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia vào chuỗi sản xuất, gắn kết với khu vực FDI; khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp. Tại buổi gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp, tôi đã đề nghị Hiệp hội cần kết nạp các hội viên là các doanh nghiệp FDI cùng tham gia sinh hoạt, để thông qua đó các doanh nghiệp trong nước có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản trị, công nghệ, nhất là qua trao đổi có thể liên kết với họ từ việc nhỏ như sản xuất bao bì, đến việc lớn như tham gia vào chuỗi sản xuất; khuyến khích Hiệp hội, các tổ chức Luật sư thành lập các đơn vị cung ứng các dịch vụ như thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và các thủ tục pháp lý khác cho các doanh nghiệp.

- Hoàn thành việc rà soát các dự án đầu tư đã được chấp thuận trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực đất đai; đồng thời xử lý các dự án, các doanh nghiệp sai phạm về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường trong tháng 9/2018. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương trong việc quản lý, giám sát các dự án sau khi được cấp phép.

UBND thành phố Bắc Giang khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác thải, đảm bảo có thể khởi công nhà máy vào đầu Quý IV/2018 nhằm xử lý rác thải theo hướng công nghiệp, hiện đại; các huyện còn lại tập trung triển khai việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường ở địa phương.

3. Chấn chỉnh công tác đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì với các huyện, thành phố rà soát, đánh giá đúng tình hình, nguyên nhân, giải pháp báo cáo UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị chuyên đề chậm nhất trong tháng 8/2018, nhất là việc xử lý các tồn tại của các nhà thầu đo đạc thời gian trước.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Xây dựng và các huyện, thành phố đánh giá lại việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư hiện nay phải đáp ứng yêu cầu đồng bộ về quy hoạch, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân hiện tại và tương lai gần tiến tới phát triển đô thị phải thực sự trở thành tiền đề để phát triển dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động; kết hợp chấn chỉnh hoạt động xây dựng, hoạt động đấu thầu theo hướng đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng (trước mắt áp dụng với các gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ - do hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới dự thảo Thông tư hướng dẫn hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp) tham mưu, báo cáo UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết trong tháng 9/2018.

Các cơ quan, đơn vị được giao Chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thi công, giải ngân; đến tháng 9/2018 sẽ kiên quyết điều chuyển nguồn vốn các dự án đầu tư công có tiến độ chậm.

UBND các huyện, thành phố phải ưu tiên trả nợ đọng XDCB đảm bảo giảm tối thiểu 70% so với thời điểm 31/12/2017 và dành cho công tác quản lý đất đai, phát triển giao thông; tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh.

5. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh tập trung thu hồi nợ đọng thuế giảm 50% so với thời điểm 31/12/2017 và rà soát các dự án hết thời hạn ưu đãi thuế để thực hiện thu; đối với các khoản nợ không có khả năng thu phải đề xuất giải pháp xử lý báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến Bộ Tài chính.

6. Chấn chỉnh nghiêm việc thực hiện đóng BHXH cho người lao động: Trong năm nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải đảm bảo ít nhất 80% số doanh nghiệp đang hoạt động đóng BHXH cho người lao động; BHXH tỉnh tập trung xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp, phấn đấu giảm 50% số nợ so với năm 2017.

Sở Y tế tham mưu giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế (việc xã hội hóa y tế ở các cơ sở y tế công lập theo đánh giá mới đạt 50% đề án), thu hút đầu tư các cơ sở y tế ngoài công lập nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

7. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn mới phát sinh ngay tại cơ sở; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức, nhận thức của công dân trong việc giải quyết KNTC vừa thực hiện các quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, vừa kiên quyết đấu tranh với các đối tượng lợi dụng dân chủ, lôi kéo, kích động công dân khiếu nại tố cáo trái với quy định của pháp luật.

8. Giám đốc các Sở, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy gồm: Nghị quyết số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; Kế hoạch số 47 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 112 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh. Tập trung chuẩn bị phương án sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn và cân đối nguồn kinh phí theo Nghị quyết sẽ được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này; trong đó đặc biệt lưu ý phương án sắp xếp đối với đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Công văn số 2168 ngày 04/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã trong năm 2018 để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí đối với số cán bộ này.

Nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh, chúng tôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã lãnh đạo, giám sát và giúp đỡ UBND tỉnh có điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời chúng tôi cũng ý thức được rằng trong quá trình chỉ đạo, điều hành cũng còn nhiều bất cập, khuyết điểm mà qua Kỳ họp này các đại biểu HĐND và ý kiến của cử tri đã bổ sung làm rõ hơn. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đó và xin hứa trước HĐND tỉnh: UBND tỉnh sẽ tập trung giải quyết những tồn tại, khuyết điểm để kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng để tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển nhanh và bền vững.

Chúng tôi tiếp tục đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát, giúp đỡ, đồng thời phát động phong trào thi đua sôi nổi ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh và các vị đại biểu!

BGP
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat