Chính trị
Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Số lần xem: 1414            Ngày đăng: 11/07/2018

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, sáng 11/7, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã họp phiên bế mạc và thông qua nhiều nội dung, Nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu tại phiên bế mạc.

Trong phiên làm việc cuối của kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu ghi nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận và chất vấn tại kỳ họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp đề ra năm 2018. Đồng thời, thông tin, làm rõ thêm về những vấn đề mà đại biểu quan tâm, chất vấn tại kỳ họp; về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế trong điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nêu rõ những thách thức, khó khăn cần được quan tâm trong năm 2018.

Để hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đã được HĐND tỉnh thông qua trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngoài các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến; UBND tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt việc cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư; tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh sẽ  tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình trọng điểm; chấn chỉnh công tác đo đạc bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đánh giá lại việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư hiện nay phải đáp ứng yêu cầu đồng bộ về quy hoạch, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân; tập trung thu hồi nợ đọng thuế; chấn chỉnh nghiêm việc thực hiện đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tập trung quyết liệt giải quyết đơn thư khiếu nại, giảm tai nạn giao thông, giải quyết ô nhiễm môi trường; tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy… Phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế 15% và hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH đã đề ra trong năm 2018.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII  đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018 và thời gian tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; mạnh dạn, sáng tạo trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện gắn với thực tiễn địa phương. Khuyến khích mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính; đặc biệt chú trọng vai trò tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch. Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông, tập trung vào hệ thống đường bộ, cả đường tỉnh, đường huyện và giao thông nông thôn; tạo sự đột phá về hạ tầng KT-XH cơ bản cho kế hoạch phát triển những năm tới. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động đầu tư, xây dựng. Nâng cao năng lực điều hành tài chính, ngân sách các cấp. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa thu - chi ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng, khai thác các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách địa phương.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng qua, đồng chí Bùi Văn Hải tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Giang tiếp tục vượt lên khó khăn, nỗ lực thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

Sau 3 ngày làm việc, với nhiều đổi mới và tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã thành công tốt đẹp./.

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, bao gồm:

1- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018;

2- Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh;

3- Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

4- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021;

5- Nghị quyết về việc thông qua danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch hoặc trên địa bàn thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2018-2025;

6- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 8 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh;

7- Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang;

8- Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hỉnh thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

9- Nghị quyết bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2018 để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh;

10- Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 -2021;

11- Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Thắng mở rộng, huyện Hiệp Hòa;

12- Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn An Châu, huyện Sơn Động;

13- Nghị quyết thông qua chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh;

14- Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017;

15- Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021;

16- Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Nhóm PV
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat