Chính trị
Nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
Số lần xem: 611            Ngày đăng: 11/07/2018

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nhiều nội dung, Nghị quyết quan trọng. Sau khi đi vào đời sống, các Nghị quyết này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang ghi lại một số ý kiến của đại biểu xung quanh nội dung Nghị quyết được thông qua.

Ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam.

Nghị quyết thông qua là cơ hội, điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển giao thông nông thôn

Ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam: Sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 được thông qua có tác dụng rất tích cực, nhân dân rất đồng tình phấn khởi, chúng tôi xác định đây là cơ hội để tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh để phát triển hệ thống giao thông nông thôn.

Trong những năm vừa qua, việc xây dựng đường giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng rất cao, nhân dân đã tự đóng góp, có nhà đóng góp đến 20 - 30 triệu đồng để xây dựng đường giao thông.

Việc Nghị quyết trên được HĐND tỉnh thông qua là động lực mới, các cấp chính quyền xác định đây là cơ hội, điều kiện hết sức thuận lợi để tranh thủ nguồn lực phát triển giao thông nông thôn.

Huyện Lục Nam đã thống nhất xây dựng cơ chế ngoài hỗ trợ xi măng của tỉnh thì huyện hỗ trợ thêm mỗi km là 100 triệu đồng. Đối với xã đặc biệt khó khăn, khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết hỗ trợ thêm mỗi km là 100 triệu đồng thì huyện Lục Nam cũng xây dựng cơ chế hỗ trợ thêm mỗi km là 100 triệu đồng nữa.

Đối với huyện Lục Nam ở các vùng khó khăn, mỗi km đường giao thông nông thôn được ngân sách huyện hỗ trợ 200 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng và xi măng. Như vậy, trong một vài năm tới, toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn ở các xã đặc biệt khó khăn ở huyện cơ bản được thực hiện hết.

Ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng.

Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức BT là phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực

Ông Bùi Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng: Thực tế hiện nay, vốn đầu tư công, nguồn lực trung ương bị cắt giảm, ngân sách của tỉnh, huyện lại rất khó khăn, do đó cần dựa vào nguồn lực tại chỗ, đó là nguồn lực từ đất đai để tạo ra giá trị. Để phát triển KT-XH, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cầu, đường giao thông… có ý nghĩa quan trọng.

Xác định được tầm quan trọng này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chủ trương cho phép, khuyến khích các địa phương phát huy nguồn lực từ cơ sở, đó là quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng.

Trong thời điểm này, việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (BT) là phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, do đó, việc Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư theo hình thức BT được thông qua có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật, qua tính toán hiệu quả kinh tế, cơ chế tài chính, quản lý dự án, với tinh thần là đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu công trình vừa đem lại hiệu quả vừa giảm được tiêu cực.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn.

Giúp cho việc đi lại, phát triển kinh tế thôn, bản đặc biệt khó khăn được tốt hơn

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn: Trên địa bàn huyện Lục Ngạn có 8 trên tổng số 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh. Thời gian qua, giai đoạn 2015 - 2018 mỗi thôn, bản được hỗ trợ 1 tỷ đồng/thôn, bản để xây dựng được giao thông, ngầm, cống, kênh mương, qua đó đã giúp cho các thôn nâng cấp, cải thiện hạ tầng kỹ thuật, giúp đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Trong giai đoạn 2019 - 2021, theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021 vừa được thông qua tại kỳ họp, mỗi thôn, bản được hỗ trợ 1,5 tỷ đồng/thôn, bản và được kết hợp với việc hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-2021 sẽ giúp cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn cơ bản cứng hóa hết được đường trục thôn, giúp cho việc đi lại, giao lưu phát triển kinh tế được tốt hơn, đồng thời nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân được nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bà Diêm Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Bà Diêm Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ các cấp, đặc biệt là cấp xã và Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Nội dung Nghị quyết quy định mức chi cơ bản thống nhất theo quy định của Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính (với mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động cấp xã 20 - 25 triệu đồng/năm; Ban công tác Mặt trận khu dân cư từ 5 - 6 triệu đồng/Ban/năm) đáp ứng việc triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng của Cuộc vận động mới, phát huy tối đa hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động, phù hợp yêu cầu thực tiễn hiện nay (trước đây kinh phí được thực hiện theo Thông tư 04-TT/BTC chỉ hỗ trợ kinh phí cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư là 3 - 5 triệu đồng, không có hỗ trợ kinh phí cấp xã), do vậy, MTTQ các cấp rất phấn khởi đón nhận sự quan tâm của tỉnh, quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Hải Huyền (thực hiện)
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat