Văn hoá - Xã hội
Tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Số lần xem: 629            Ngày đăng: 06/08/2018

Ngày 06/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND TP. Bắc Giang.

Những năm qua, công tác xây dựng pháp luật, chính sách và chỉ đạo điều hành thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em được các cấp Bộ, ngành trung ương và địa phương đặc biệt quan tâm. Công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em được chú trọng. Công tác theo dõi, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, nhiều quy định pháp luật, chính sách cụ thể liên quan đến bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em nói riêng vẫn đang trong quá trình rà soát, kiến nghị hoàn thiện. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em chưa được chú trọng đúng mức. Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương chưa đánh giá hết tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác bảo vệ trẻ em…

Do đó, năm 2017, cả nước có trên 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%; riêng trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 682 vụ xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, trẻ em bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình là 21,3%; bởi người quen, hàng xóm là 59,9%; người lạ là 12,6%...

Tuy nhiên, con số trên chỉ phản ánh những vụ việc, hành vi chạm ngưỡng hình sự được phát hiện, còn “phần chìm của tảng băng” là một vấn đề mà cả xã hội phải đặc biệt quan tâm.

Thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, nhiều ý kiến nhất trí cho rằng giải pháp quan trọng là phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ đồng bộ giữa các Bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng ở địa phương; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương; tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em. Trong đó, giải pháp rất quan trọng là nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở.

Theo đó, các đại biểu nhất trí giải pháp trọng tâm ưu tiên là tập trung thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Xây dựng và thực hiện các quy định, hướng dẫn về quy trình, thủ tục phối hợp đặc biệt giữa các cơ quan liên quan nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên. Xây dựng và thực hiện phối hợp liên ngành, liên cấp về phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột trẻ em. Kiên quyết xử lý ở mức cao nhất của khung hình phạt đối với hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em của UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục…  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á, thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (năm 1990). Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đã được quy định trong văn bản pháp lý cao nhất của Nhà nước. Điều 37 Hiến pháp quy định: Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em…

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã hội, đặc biệt ở cấp địa phương, cơ sở phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và quan tâm đúng mức hơn về công tác bảo vệ trẻ em. Đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình đào tạo, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em, tùy theo lứa tuổi, giới tính. Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em, không để tình hình nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng cơ quan chịu trách nhiệm từng công việc cụ thể thì chưa rõ.

Ủy ban quốc gia về trẻ em định kỳ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tại các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và gia đình cùng các cấp chính quyền tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em…

Tính đến cuối tháng 12/2017, dân số trẻ em của Việt Nam có gần 26,3 triệu. Tỷ suất giới tính của trẻ em mới sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái. Tỷ suất chết trẻ em của Việt Nam đứng ở mức thấp, trong đó chết ở trẻ em dưới 1 tuổi chiếm trên 14,3%, chết trẻ em dưới 5 tuổi trên 21,5%. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 98,6%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 12,4, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 24,2%. Năm học 2016 - 2017, tỷ lệ huy động trẻ đến nhà trẻ đạt 27,7%, mẫu giáo đạt 90,9%, trong đó trẻ 5 tuổi học mẫu giáo đạt 99,7%. Cả nước có 78 điểm vui chơi dành cho trẻ em cấp tỉnh, 465 điểm cấp huyện và gần 3,6 nghìn điểm cấp xã.

 

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat