Chỉ đạo điều hành
Tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Số lần xem: 1522            Ngày đăng: 05/09/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn theo đúng các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời nhằm đưa các hoạt động quảng cáo ngày càng đi vào kỷ cương, nền nếp.

Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng chuyên môn, các huyện, thành phố được phân cấp thẩm định, cấp phép xây dựng bảng quảng cáo thực hiện việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình có sẵn trên 20 m2 và bảng quảng cáo tấm lớn độc lập trên 40 m2 theo đúng các quy định của Luật Quảng cáo; tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chỉnh quy định cấp phép xây dựng trong hoạt động quảng cáo.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định, phê phán các trường hợp vi phạm để định hướng dư luận, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực quảng cáo tại các địa phương, cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho hoạt động quảng cáo, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các phóng sự, tin, bài phản ánh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; phê phán những sai phạm, đồng thời biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực ngành quản lý, góp phần bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn mực văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Công an các huyện, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong việc lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo gắn với công trình xây dựng. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đối với những trường hợp lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo che kín không gian thoát hiểm, ảnh hưởng đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo. Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa - thông tin và tệ nạn xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng rải tờ rơi trên đường phố; treo, dán, vẽ, viết quảng cáo rao vặt nơi công cộng. Chủ động quy hoạch, đầu tư xây dựng một số địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Thực hiện rà soát, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo, panô, băng rôn quảng cáo vi phạm; các hình thức quảng cáo không đảm bảo hành lang an toàn giao thông, đã hư hỏng, làm mất mỹ quan đô thị, không còn phù hợp với các quy định của Luật Quảng cáo, các văn bản pháp luật có liên quan khác và Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nghiêm túc kiểm điểm các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn của cơ quan cấp trên.

Xem chi tiết Chỉ thị tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat