Chính trị
Đánh giá cán bộ là khâu quyết định đến việc lựa chọn đúng cán bộ
Số lần xem: 774            Ngày đăng: 13/09/2018

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có được kết quả này không thể không kể đến vai trò của cán bộ và công tác cán bộ. Nhân dịp này, Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Thức - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề xung quanh công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Công Thức - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang. Ảnh: BGP/Hải Huyền

PV: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, theo ông, trong công tác cán bộ của tỉnh cần rút ra những kinh nghiệm nào để tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Công Thức: Sau khi đánh giá kiểm điểm lại nửa nhiệm kỳ qua, tôi thấy công tác cán bộ của tỉnh được thực hiện tương đối nền nếp, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trước tình hình mới, thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 53-KH/TU để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nội dung chính.

Trước hết, về 4 quan điểm chỉ đạo của trung ương đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch. Có thể nói, kinh nghiệm trong công tác cán bộ là phải lấy công việc để lựa chọn cán bộ, vì việc chọn người. Thứ hai, phải đánh giá đúng cán bộ, sau đó mạnh dạn bố trí cán bộ vào vị trí để thử thách, rèn luyện, nhất là đưa cán bộ vào nơi khó khăn, phức tạp, những nơi đòi hỏi sự năng động, dám nghĩ, dám làm để cán bộ rèn luyện toàn diện về mọi mặt để trưởng thành.

PV: Vừa qua, Trung ương đã có Nghị quyết rất cụ thể về công tác cán bộ. Vậy đối với tỉnh Bắc Giang trong nửa cuối nhiệm kỳ này sẽ được cụ thể hóa như thế nào thưa ông?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Công Thức: Cuối nửa nhiệm kỳ này, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản quy định quy trình công tác tổ chức cán bộ, trước hết là quy trình lựa chọn làm sao để bảo đảm công tâm, dân chủ, khách quan, lựa chọn được người có đủ đức và thực tài để sắp xếp, bổ nhiệm, để giao trọng trách, nhiệm vụ.

PV: Vậy theo ông, việc đánh giá cán bộ có tác động như thế nào đến việc thực thi nhiệm vụ?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Công Thức: Đánh giá cán bộ là khâu quyết định đến việc lựa chọn đúng cán bộ. Và nếu lựa chọn đúng thì sắp xếp trúng cán bộ vào vị trí, nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cán bộ là khâu quyết định đến việc lựa chọn đúng cán bộ (Ảnh minh họa). BGP/Hải Huyền

PV: Thực tế việc đánh giá này được tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào và trong nửa cuối nhiệm kỳ, việc đánh giá này có tiếp tục đổi mới không, thưa ông?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Công Thức: Thực tế đánh giá cán bộ là một việc khó. Tỉnh ủy Bắc Giang đã đề ra nhiều giải pháp để đổi mới, đánh giá cán bộ được sát thực hơn. Ví dụ như gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ lượng hóa thành tiêu chí để xem xét, đánh giá về mặt năng lực, lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ trong cơ quan về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật và lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú về việc sâu sát, gần gũi với cơ sở, từ đó tổng hợp, đánh giá cán bộ toàn diện cả về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Đấy là về đức. Còn về tài là đánh giá sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định các vấn đề lớn, vấn đề khó và hiệu quả công việc, kết quả đạt được.

Tới đây, tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Đó là, đánh giá cán bộ xuyên suốt trong quá trình công tác, đánh giá liên tục các thời điểm ở trong năm, đánh giá bằng những thông tin đa chiều phản ánh về cán bộ, đánh giá kết quả đề ra chủ trương, giải pháp, cơ chế để thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đồng thời lấy hiệu quả công việc của nhiệm vụ được giao để đánh giá cán bộ.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hải Huyền (thực hiện)
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat