Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Bắc Giang: 8/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Số lần xem: 222            Ngày đăng: 14/09/2018

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh, đến nay đã có 8/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt trên 90%.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc. BGP/An Nhiên

Cụ thể:

1- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 13,3% (vượt kế hoạch)

Trong đó: Công nghiệp - xây dựng đạt 21,2%

                  Dịch vụ đạt 7,9%

                  Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,7%

2- GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.300 USD/người (đạt 76,6%)

3- Thu ngân sách ước đạt 7.900 tỷ đồng năm 2018 (vượt kế hoạch)

4- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 103 nghìn tỷ đồng (đạt 44,8%)

5- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp ước đạt 103,5 triệu đồng (đạt 94%)

6- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (đạt kế hoạch)

7- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 96,5%

8- Tạo việc làm tăng thêm bình quân hằng năm gần 30 nghìn người (đạt kế hoạch)

9- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 92%

10- Tỷ lệ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2018 ước đạt 87% (đạt kế hoạch)

11- Khách du lịch đến tỉnh năm 2018 ước thu hút 1,5 triệu lượt khách (đạt kế hoạch)

12- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 ước đạt 43,6% (ước năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong khi mục tiêu Đại hội đề ra 35 - 40 xã)

13- Tỷ lệ dân số đô thị đạt 67,7%

14- Tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch đạt 92,2%

15- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt hơn 90%./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat