Các sở, ban, ngành
Tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước
Số lần xem: 484            Ngày đăng: 14/09/2018

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn đề nghị Chi cục Thuế các huyện, thành phố tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng cuối năm 2018.

Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.
(Ảnh minh họa). BGP/An Nhiên

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đề nghị Chi cục Thuế các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, nhất là nhiệm vụ trọng tâm người đứng đâu do UBND tỉnh giao. Chỉ đạo tốt công tác thực hiện dự toán thu NSNN, đặc biệt là những chỉ tiêu, sắc thuế đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2018.

Tập trung mọi nguồn lực, biện pháp trong những tháng cuối năm, phấn đấu thu vượt tối thiểu 10% so với dự toán năm 2018 (trừ thu tiền sử dụng đất). Chủ động dự báo khả năng thu của từng khu vực, theo dõi chặt chẽ, đánh giá chi tiết các khoản thu, từng địa bàn, từng sắc thuế, rà soát, kiểm tra số liệu quyết toán thuế để đôn đốc thu đúng, thu đủ, các khoản nộp vào NSNN.

Đồng thời, tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình nợ thuế của từng doanh nghiệp, phân loại nợ, tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp thu nợ hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định, thu hồi triệt để các khoản nợ có khả năng thu vào NSNN. Phấn đấu đến 31/12/2018, số thuế nợ đọng giảm xuống dưới 5% so với số thực thu vào ngân sách trên địa bàn và giảm trên 50% số nợ có khả năng thu so với thời điểm 31/12/2017.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống gian lận về thuế, nhất là chống chuyển giá. Phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý hóa đơn theo Chỉ thị 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, có biện pháp động viên, khuyến khích các doanh nghiệp có phát sinh doanh thu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong ngành với các ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động xử lý và tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền, nhất là các đề xuất kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đến, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với lãnh đạo Cục Thuế để có hướng chỉ đạo./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat