Chính trị
Bắc Giang: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Số lần xem: 1360            Ngày đăng: 31/10/2018

Ngày 31/10, Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Công tác PCTN được quan tâm triển khai

Thời gian qua, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được các ngành, các cấp triển khai toàn diện, bước đầu đem lại hiệu quả. Toàn tỉnh đã triển khai 252 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế tại 743 đơn vị, 58 cuộc thanh tra trách nhiệm PCTN; 497 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4.738 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 65,7 tỷ đồng, hơn 5.500 ha đất. Yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước gần 31 tỷ đồng; loại khỏi giá trị quyết toán và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng biện pháp tài chính khác trên 34,7 tỷ đồng, hơn 5.500 ha đất các loại; ban hành 627 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 76 tập thể, 634 cá nhân có hành vi sai phạm bị phát hiện qua thanh tra.

Bên cạnh đó, qua hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị, tại UBND huyện Lục Ngạn phát hiện 5 vụ/6 đối tượng có hành vi tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Qua giải quyết tố cáo, đã phát hiện 7 vụ/9 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng, đã chuyển hồ sơ 5 vụ/7 đối tượng sang cơ quan Công an để điều tra làm rõ…

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong chấp hành pháp luật về PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số địa phương chưa nghiêm; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức; việc triển khai thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác ở một số địa phương, đơn vị còn chưa đúng. Công tác đấu tranh PCTN, nhất là tự đấu tranh, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế. Nhiều cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định về PCTN chất lượng thấp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng thường kéo dài, vi phạm về thời gian giải quyết. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra chưa được quan tâm đúng mức…

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Sau khi lãnh đạo một số sở, ngành làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật về PCTN mà Đoàn giám sát nêu, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát và làm rõ hơn một số tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về PCTN.

Để làm tốt công tác PCTN, đồng chí cho biết sau buổi làm việc sẽ giao cho Thanh tra tỉnh lựa chọn, tổng hợp những vấn đề nổi lên, trên cơ sở đó giao cho các sở lựa chọn vấn đề để xây dựng các quy định cụ thể trên cơ sở pháp luật để phòng ngừa tham nhũng.

Thực hiện xây dựng kế hoạch PCTN, trong đó có xác định mục tiêu, xử lý những vấn đề phát sinh sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời yêu cầu Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các huyện, các xã căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch.

Cùng đó, làm tốt việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra cũng như cán bộ quản lý nhà nước, khuyến khích cán bộ trẻ học thêm các lớp về Luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN, nếu cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Đồng thời thực hiện nghiêm việc luân chuyển cán bộ. Phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường công tác đấu tranh PCTN

Đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN. Đồng thời nêu ra một số tồn tại, hạn chế mà UBND tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm đổi mới quán triệt, tuyên truyển, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, trước hết là đối với đội ngũ CBCCVC và những người thực thi nhiệm vụ PCTN, cùng đó quan tâm triển khai trong xã hội để khắc phục tính hình thức và chú ý việc xem xét đồng bộ giữa số lượng thực hiện và chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện, tránh việc triển khai một cách hời hợt, lãng phí và có cơ chế gắn với trách nhiệm, xem xét kiểm tra trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đánh giá kỹ hơn tình hình phân loại thứ tự các vấn đề nhạy cảm, các vấn đề ưu tiên gắn với thực tế hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh và từng địa phương, đơn vị để nhận rõ các biểu hiện, các diễn biến tham nhũng, đề ra các biện pháp ứng xử kịp thời nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Đồng chí Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Cần chấn chỉnh việc ban hành các văn bản hình thức, đối phó, các văn bản không đúng quy định của pháp luật hiện nay. Đồng thời chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định, các văn bản về PCTN; các cơ chế, các chính sách của địa phương để khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

Rút kinh nghiệm trong việc chấp hành pháp luật PCTN trên địa bàn để đề ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện sâu, có hiệu quả PCTN. Chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn gắn với kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đảm bảo chấp hành tốt các quy định, nhất là các quy định về nội dung trình tự thủ tục công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục chấn chỉnh đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. Kiểm tra việc thực hiện công vụ đối với đội ngũ CBCCVC theo hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm và chú trọng những đơn vị, địa phương có dư luận đi đôi với phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng và tiêu cực. Chú trọng hơn đến thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu, có dư luận, tập trung vai trò tự kiểm tra, đấu tranh phát hiện trong nội bộ. Cương quyết chuyển cơ quan pháp luật để điều tra, xử lý khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

Quan tâm thực hiện tốt việc hậu kiểm sau thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế ngăn chặn và đẩy lùi các vi phạm. Thực hiện tốt việc PCTN ngay trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hoạt động của các cơ quan PCTN.

Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vi phạm khi có dấu hiệu tham nhũng. Chỉ đạo để có cơ chế điều hòa, phối hợp, lắng nghe ý kiến dư luận giữa các cấp, các ngành, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác PCTN.

Có giải pháp hữu hiệu trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC thực thi nhiệm vụ PCTN đảm bảo việc nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về Luật PCTN để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và tạo ra sự đồng bộ trong nhận thức và thực thi pháp luật.

Chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật PCTN của UBND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và kiến nghị của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh trong buổi giám sát này.

Quan tâm quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật PCTN sửa đổi, bổ sung năm 2018 khi được Quốc hội thông qua để thực hiện tốt công tác này trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat