Các sở, ban, ngành
Ban hành kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2019
Số lần xem: 533            Ngày đăng: 06/11/2018

Sở Công Thương Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2019. Theo đó, phấn đấu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 26,8% so với năm 2018; giá trị xuất khẩu đạt 7.850 triệu USD, tăng 12,1% so năm 2018; giá trị nhập khẩu đạt 7.250 triệu USD tăng 11,5% so năm 2018. Cùng đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 27.600 tỷ đồng, tăng 12,5%.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Để hoàn thành mục tiêu trên, Sở Công Thương Bắc Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035” của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển đoanh nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ trung ương, huy động tốt nguồn nội lực của tỉnh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư, nhất là hạ tầng cụm công nghiệp, phát triển lưới điện khu vực nông thôn, lựa chọn xây dựng và nâng cấp một số chợ nông thôn theo đề án nông thôn mới của tỉnh.

Thường xuyên trao đổi gặp gỡ doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn và triển khai các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến để cung cấp đầu vào cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, giảm sự lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu góp phần kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu.

Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các đề án khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia năm 2019 nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện năng, đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn hồ đập trong mùa mưa bão.

Quan tâm mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tăng cường liên kết với các tập đoàn, tổng công ty, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, các vùng lân cận để tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân.../.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây:

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat