Chỉ đạo điều hành
Tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
Số lần xem: 1429            Ngày đăng: 15/11/2018

Ngày 15/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 3954/UBND-GT yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông.

Tăng cường kiểm soát, xử lý tình trạng phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
(Ảnh minh họa). BGP/Nguyễn An

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm thường xuyên rà soát danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng các cấp, các địa phương và tổ chức công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quản lý và kiểm soát, xử lý vi phạm.

Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp giao nộp giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng; không mua, bán, trao đổi các xe đã hết niên hạn sử dụng để làm phương tiện tham gia giao thông; thực hiện nghiêm túc việc kiểm định phương tiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng chức năng các cấp tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là xe ô tô khách, xe đưa đón công nhân, xe tải.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố rà soát, làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe đối với các xe hết niên hạn sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng các cấp đôn đốc chủ phương tiện đến giao nộp giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe theo quy định.

Chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định tham gia giao thông trên các tuyến đường, tập trung tại khu vực ngoại thành, vùng nông thôn.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự ATGT nói chung; trách nhiệm, nguy cơ và hậu quả khi sử dụng phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông nói riêng.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, đôn đốc chủ phương tiện giao nộp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe đối với các xe hết niên hạn sử dụng; chủ động nắm bắt tình hình, địa bàn hoạt động của các phương tiện, báo cáo kịp thời và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng các cấp xử lý nghiêm các vi phạm, quyết tâm ngăn chặn tình trạng xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định hoạt động trên địa bàn.

Quy định rõ trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nếu để tình trạng phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông, gây tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý, phụ trách. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm soát hoạt động của các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tại địa phương./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat