Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Tăng cường quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị
Số lần xem: 2087            Ngày đăng: 29/11/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ, trung tâm thương mại (TTTM), siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Mặc dù có những bước phát triển, góp phần mở rộng giao lưu hàng hóa, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân, tuy nhiên, hệ thống chợ, TTTM trên địa bàn tỉnh hiện nay còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể như việc đầu tư phát triển mạng lưới chợ, TTTM chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công tác chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ còn chậm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, dẫn đến một số chợ, TTTM đầu tư xây dựng sai mục tiêu, sai quy hoạch, có biểu hiện biến tướng thành nhà ở.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn. Khi xây dựng phương án chuyến đổi cần quy định cụ thể về đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm định, cấp phép, kiểm tra sau cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng thương mại thuộc thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định về sắp xếp ngành nghề kinh doanh trong chợ, không có nội quy chợ và các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường... Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xóa bỏ "chợ tạm", "chợ cóc” để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và văn minh thương mại.

Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ, TTTM và siêu thị trên địa bàn tỉnh. Rà soát, tham mưu với UBND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch đối với các TTTM không đủ tiêu chí, diện tích theo quy định.

Cùng đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và kiểm tra sau cấp phép đối với các dự án chợ, TTTM và siêu thị.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát mạng lưới chợ, TTTM, siêu thị. Đề xuất UBND tỉnh sắp xếp, bố trí, cải tạo các chợ dân sinh phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Phối hợp với chính quyền các cấp giải tỏa các điểm “chợ tạm”, "chợ cóc”, nhất là những điểm gây bức xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về chợ, TTTM, siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat