Chỉ đạo điều hành
Tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số lần xem: 1807            Ngày đăng: 01/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đăng tải dự thảo văn bản QPPL lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi.
Ảnh: BGP/Hải Huyền

Theo đó,  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian các bước trong quy trình xây dựng văn bản QPPL, nhất là việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, Quyết định.

Lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo văn bản QPPL, đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi và thời gian gửi hồ sơ thẩm định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, chủ trì tham mưu rà soát văn bản QPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền các văn bản QPPL không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện và tham mưu thực hiện công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản QPPL. Đồng thời quan tâm đến việc bố trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, trách nhiệm của cán bộ làm công tác văn bản thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat