Các sở, ban, ngành
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang dẫn đầu cụm thi đua số 2
Số lần xem: 840            Ngày đăng: 02/12/2018

Sáng 30/11, tại TP Bắc Giang, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của cụm thi đua số 2 gồm 14 BTC Thành ủy, Tỉnh ủy.

Đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy ký giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy cùng cấp, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của BTC Trung ương, các đơn vị đã tích cực chủ động tham mưu, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, quốc phòng. 

100% đơn vị đã cụ thể hóa 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kết luận số 04 ngày 22-1-2018 của Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện, phù hợp đặc điểm, tình hình của từng địa phương.

Lãnh đạo BTC Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu.

BTC cấp ủy tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát; nghiên cứu tổ chức triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhiều đơn vị đã có những mô hình, cách làm mới, sáng tạo. Đáng chú ý, BTC Tỉnh ủy Bắc Giang  xây dựng chủ đề thi đua “Cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực, sáng tạo trong tham mưu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm điểm, gợi ý kiểm điểm sâu 1 tập thể, 43 cá nhân cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. 

Tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 05-QĐ/TU ngày 5-11-2018 về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện hằng năm nhằm giúp các đảng bộ cấp huyện xác định đầy đủ, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từ đó, xây dựng kế hoạch, làm cơ sở để đánh giá tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy cấp huyện; xây dựng Quy định về tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị đã chia sẻ những mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tham mưu của ngành như việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), chế độ chính sách; đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên... Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo trong việc tổ chức hội nghị này của BTC Tỉnh ủy Bắc Giang với vai trò là Cụm trưởng thi đua năm 2018. 

Các đại biểu  tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Cụm thi đua số 2 năm 2019

Năm 2019, BTC Tỉnh ủy, Thành ủy trong cụm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Luật Thi đua- Khen thưởng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm theo Kết luận số 12 ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị.... 

Qua chấm điểm thi đua năm 2018, BTC Tỉnh ủy Bắc Giang dẫn đầu cụm thi đua với 99,46 điểm. Hội nghị cũng đã suy tôn BTC Tỉnh ủy Hải Dương là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019, đồng thời ký giao ước thi đua năm 2019. 

Theo baobacgiang.com.vn
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat