Chỉ đạo điều hành
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp
Số lần xem: 2180            Ngày đăng: 04/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Ảnh: BGP/Dương Thủy.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, BHXH, trong đó tập trung vào các hoạt động đối thoại chính sách với doanh nghiệp, người lao động; chỉ đạo Tổ công tác về lao động, BHXH giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh thực hiện tốt việc rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH của doanh nghiệp và hàng quý chuyển dữ liệu cho Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố để đôn đốc, kiểm tra, buộc doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hạn chế...

Đối với BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan truyền thông tuyên truyền có hiệu quả về chế độ, chính sách BHXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, hoặc làm thủ tục giải quyết các chế độ BHXH. Hàng tháng, quý, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tham gia BHXH, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cho từng phòng, đơn vị trực thuộc để thực hiện;... công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động từ 3 tháng trở lên trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; đồng thời gửi danh sách cho Liên đoàn Lao động tỉnh để thông báo cho người lao động biết.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần tăng cường công tác quản lý việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong KCN; rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN tham gia BHXH cho người lao động theo quy định; kịp thời phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Công an tỉnh thông báo cho BHXH tỉnh về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với BHXH tỉnh trong thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH để ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; phối hợp BHXH tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc; phát hiện, điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân cố tình nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trong Hội xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chấp hành nghiêm pháp luật lao động, BHXH; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật lao động, BHXH tại các doanh nghiệp và kịp thời kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp để tháo gỡ.

UBND các huyện, thành phố hàng năm xây dựng đăng ký nhiệm vụ người đứng đầu phải đưa chỉ tiêu doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN và giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn;... tập trung kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình không tham gia BHXH, BHYT, BHTN; sau kiểm tra phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, BHXH cho người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương các doanh nghiệp trên địa bàn nợ BHXH từ 4 tháng trở lên...

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat