Quốc phòng - An ninh
Bắc Giang: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Số lần xem: 495            Ngày đăng: 04/12/2018

Sáng ngày 04/12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Minh – Tư lệnh Quân khu I; Nguyễn Đình Chiêu – Chính ủy Quân khu I; Nguyễn Trung Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Long Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Nắm vững quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những năm qua, BCĐ khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động tổ chức cho các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng phát triển đảng. Công tác vận động quần chúng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở được nâng lên rõ rệt; niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN được củng cố; góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Hôi đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH gắn với củng cố QP-AN ở địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá một số vấn đề trọng tâm như việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về khu vực phòng thủ của tỉnh; kinh nghiệm, công tác tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tại các địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, ngăn ngừa các thế lực thù địch diễn biến hòa bình; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT.

Đồng chí Trần Hồng Minh - Tư lệnh Quân khu I đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm,
tập trung nguồn lực xây dựng KVPT tỉnh. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh - Tư lệnh Quân khu I ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị và tham quan xây dựng KVPT tỉnh Bắc Giang năm 2018. Đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Đồng thời, nâng cao nhận thức và khả năng tự vệ của từng người dân, cơ quan, đơn vị, cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Trong xây dựng thế trận quân sự, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm cân đối ngân sách để thực hiện theo lộ trình đề án được phê duyệt, tập trung xây dựng theo phương châm “liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu” và “làm đến đâu chắc đến đó”. Ưu tiên đầu tư xây dựng những công trình chiến đấu thiết yếu, quan trọng trước, sau đó từng bước hoàn thiện các công trình bảo đảm còn lại.

Sau hội nghị, với những kinh nghiệm học tập từ đơn vị điểm, đồng chí Tư lệnh Quân khu I yêu cầu các địa phương rút ra bài học, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn địa phương.  

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh, để tiếp tục xây dựng tỉnh Bắc Giang thành KVPT vững chắc, các ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, tỉnh về xây dựng KVPT; thực hiện tốt việc phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ quốc phòng.

Bên cạnh đó kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp; đổi mới nội dung giáo dục QP-AN cho các đối tượng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. BCĐ KVPT các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo, tạo nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số hạng mục công trình quốc phòng trọng điểm. Các ngành chức năng hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nắm tình hình, chủ động tham mưu xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống xảy ra.

Trước đó, chiều ngày 03/12, các đại biểu đã đi tham quan các công trình quốc phòng tại KVPT huyện Lục Nam./.

Hoàng Hà
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat